24. Juni. 2019.

Odbor za ekonomsku i finansijsku politiku Predstavničkog doma održao je svoju 3. sjednicu 24.06.2019. godine. Sjednici je prisustvovalo osam članova Odbora, pa je po tom osnovu Odbor mogao meritorno i punopravno da radi i odlučuje.

Odbor je prema jednoglasno utvrđenom dnevnom redu razmatrao sljedeće tačke dnevnog reda:

 

  1. Izvještaj o izvršenju Budžeta Federacije BiH u periodu 1.1. do 31.12.2018.g.
  2. Informacija o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala privrednih društava i banaka u Federaciji BiH za period juli – decembar 2018. godine,  
  3. Informacija o vanjskom i unutrašnjem dugu u Federaciji BiH na dan 31.12. 2018.g.
  4. Strategija upravljanja dugom 2019. – 2021. godine, 
  5. Kvartalni izvještaj o dugu Q1/2019, 
  6. Godišnji plan zaduživanja za 2019. godinu, 
  7. Odluka o izdvajanju sredstava u Fond solidarnosti Federacije BiH za 2019.g., 
  8. Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije BiH za 2019. godinu,
  9. Odluka o davanju saglasnosti na Rebalans Finansijskog plana Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije BiH za 2018. godinu, 
  10. Ostala pitanja.

 

Na osnovu člana 44. a u vezi sa članom 69. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta FBiH Odbor je podnio sljedeći:

 

I Z V J E Š T A J

 

Ad – 1 Izvještaj o izvršenju Budžeta Federacije BiH u periodu 1.1. do 31.12.2018.g.

 

Odbor za ekonomsku i finansijsku politiku razmatrao je Izvještaj o izvršenju Budžeta Federacije BiH u periodu 1.1. do 31.12.2018.g. te je nakon provedene rasprave Odbor prihvatio sljedeći

ZAKLJUČAK

Odbor za ekonomsku i finansijsku politiku smatra da je Izvještaj o izvršenju Budžeta Federacije BiH u periodu 1.1. do 31.12.2018.g. u skladu sa Poslovnikom
Predstavničkog doma i da može da ide u dalju parlamentarnu proceduru.

Za ovaj zaključak članovi Odbora su se izjasnili i to: ZA šest glasova, bez glasova PROTIV, i jedan SUZDRŽAN glasova.

 

Ad – 2 Informacija o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala privrednih društava i banaka u Federaciji BiH za period juli – decembar 2018. godine,  

 

Odbor za ekonomsku i finansijsku politiku razmatrao je Informaciju o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala privrednih društava i banaka u Federaciji BiH za period juli – decembar 2018. godine,  te je nakon provedene rasprave Odbor prihvatio sljedeći

ZAKLJUČAK

Odbor za ekonomsku i finansijsku politiku smatra da je Informacija o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala privrednih društava i banaka u Federaciji BiH za period juli – decembar 2018. godine,  u skladu sa Poslovnikom

Predstavničkog doma i da može da ide u dalju parlamentarnu proceduru.

 

Za ovaj zaključak članovi Odbora su se izjasnili i to: ZA   sedam glasova, bez glasova PROTIV i SUZDRŽANIH glasova.

 

Ad – 3 Informacija o vanjskom i unutrašnjem dugu u Federaciji BiH na dan 31.12. 2018.g.

 

Odbor za ekonomsku i finansijsku politiku razmatrao je Informaciju o vanjskom i unutrašnjem dugu u Federaciji BiH na dan 31.12. 2018.g. te je nakon provedene rasprave Odbor prihvatio sljedeći

ZAKLJUČAK

Odbor za ekonomsku i finansijsku politiku smatra da je Informacija o vanjskom i unutrašnjem dugu u Federaciji BiH na dan 31.12. 2018.g u skladu sa Poslovnikom

Predstavničkog doma i da može da ide u dalju parlamentarnu proceduru.

Za ovaj zaključak članovi Odbora su se izjasnili i to: ZA osam glasova, bez glasova PROTIV i bez SUZDRŽANIH glasova.

 

Ad – 4 Strategija upravljanja dugom 2019. – 2021. godine

 

Odbor za ekonomsku i finansijsku politiku razmatrao je Strategiju upravljanja dugom 2019. – 2021. godine te je nakon provedene rasprave Odbor prihvatio sljedeći

ZAKLJUČAK

Odbor za ekonomsku i finansijsku politiku smatra da je Strategija upravljanja dugom 2019. – 2021. godine   u skladu sa Poslovnikom Predstavničkog doma i da može da ide u dalju parlamentarnu proceduru.

Za ovaj zaključak članovi Odbora su se izjasnili i to: ZA   osam  glasova, bez glasova PROTIV i bez SUZDRŽANIH glasova.

 

Ad – 5 Kvartalni izvještaj o dugu Q1/2019

 

Odbor za ekonomsku i finansijsku politiku razmatrao je Kvartalni izvještaj o dugu Q1/2019 te je nakon provedene rasprave Odbor prihvatio sljedeći

ZAKLJUČAK

Odbor za ekonomsku i finansijsku politiku smatra da je Kvartalni izvještaj o dugu Q1/2019  u skladu sa Poslovnikom Predstavničkog doma i da može da ide u dalju parlamentarnu proceduru.

Za ovaj zaključak članovi Odbora su se izjasnili i to: ZA   osam  glasova, bez glasova PROTIV i bez SUZDRŽANIH glasova.

 

Ad – 6 Godišnji plan zaduživanja za 2019. godinu

 

Odbor za ekonomsku i finansijsku politiku razmatrao je Godišnji plan zaduživanja za 2019. godinu te je nakon provedene rasprave Odbor prihvatio sljedeći

ZAKLJUČAK

Odbor za ekonomsku i finansijsku politiku smatra da  je Godišnji plan zaduživanja za 2019. godinu  u skladu sa Poslovnikom Predstavničkog doma i da može da ide u dalju parlamentarnu proceduru.

Za ovaj zaključak članovi Odbora su se izjasnili i to: ZA osam  glasova, bez glasova PROTIV i bez SUZDRŽANIH glasova.

 

            Obzirom da su 4., 5. i 6. tačka dnevnog reda funkcionalno povezane i da predstavljaju jednu cjelinu, Odbor je odlučio da izvjestioc Federalnog ministarstva finansija cjelovito podnese izvještaj o sve tri ove tačke dnevnog reda.

            Nakon rasprave Odbor za ekonomsku i finansijsku politiku prihvatio je sljedeći DODATNI:

 

ZAKLJUČAK

 

            Odbor predlaže Vladi Federacije BiH da izmijeni odgovarajuću uredbu kojom je definisan način planiranja javnih investicija u Federaciji BiH u smislu dodatne izmjene kriterija, gdje bi bilo obavezujuće  da se poštuje prostorno-planska dokumentacija i da se u takvim slučajevima pripremi kompletna investiociono-tehnička dokumentacija.

 

Za ovaj zaključak članovi Odbora su se izjasnili i to: ZA   osam  glasova, bez glasova PROTIV  i bez SUZDRŽANIH glasova.

 

Ad – 7 Odluka o izdvajanju sredstava u Fond solidarnosti Federacije BiH za 2019.g.

 

Odbor za ekonomsku i finansijsku politiku razmatrao je Odluku o izdvajanju sredstava u Fond solidarnosti Federacije BiH za 2019.g. te je nakon provedene rasprave Odbor prihvatio sljedeći

 

ZAKLJUČAK

 

Odbor za ekonomsku i finansijsku politiku smatra da je Odluka o izdvajanju sredstava u Fond solidarnosti Federacije BiH za 2019.g u skladu sa Poslovnikom Predstavničkog doma i da može da ide u dalju parlamentarnu proceduru.

Za ovaj zaključak članovi Odbora su se izjasnili i to: ZA   osam  glasova, bez glasova PROTIV i bez SUZDRŽANIH glasova.

 

            Tačke 8. i 9. dnevnog reda Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku Zastupničkog doma Parlamenta FBIH skinute su i nisu razmatrane iz razloga neprisustva ovlaštenih izvjestilaca.

 

Ostala pitanja

 

Za izvjestioca Odbora na sjednici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, koji će razmatrati ove materijale, određen je doc.dr. Rošić Husein, predsjednik Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku.

 

                                                                                             PREDSJEDNIK ODBORA

                                                                                           Doc.dr. Rošić Husein, s.r.