15. Juli. 2019.

Odbor za ekonomsku i finansijsku politiku Predstavničkog doma održao je svoju 4. sjednicu 15.07.2019. godine. Sjednici je prisustvovalo 7 (sedam) članova Odbora, pa je po tom osnovu Odbor mogao meritorno i punopravno da radi i odlučuje.

Odbor je prema jednoglasno utvrđenom dnevnom redu razmatrao sljedeće tačke dnevnog reda:

 

  1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Federacije BiH za 2019. godinu – hitni postupak i
  2. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije BiH za 2019. godinu – hitni postupak.

 

Na osnovu člana 44. a u vezi sa članom 69. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta FBiH Odbor  podnosi sljedeći:

 

I Z V J E Š T A J

 

Ad – 1 Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama  Budžeta Federacije BiH za 2019. godinu – hitni postupak

Odbor za ekonomsku i finansijsku politiku razmatrao je Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama  Budžeta Federacije BiH za 2019. godinu. Uvodno obrazloženje iznio je predstavnik Federalnog ministarstva finansija, te je nakon provedene rasprave Odbor prihvatio sljedeći

 

ZAKLJUČAK

 

Odbor za ekonomsku i finansijsku politiku smatra da je Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Federacije BiH za 2019. godinu po hitnom postupku u skladu sa Poslovnikom Predstavničkog doma i da može da ide u dalju parlamentarnu proceduru.

Za ovaj zaključak članovi Odbora su se izjasnili i to: ZA pet glasova, bez glasova PROTIV  i dva  SUZDRŽANA glasa.

 

Ad – 2 Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o  izvršavanju Budžeta FBiH za 2019. godinu – hitni postupak

Odbor za ekonomsku i finansijsku politiku razmatrao je Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Budžeta FBiH za 2019. godinu po hitnom postupku. Uvodno obrazloženje dao je predstavnik Federalnog ministarstva finansija, te je nakon provedene rasprave, u kojoj su učestvovali svi prisutni članovi Odbora i iznijeli svoje primjedbe i prijedloge,  Odbor prihvatio sljedeći

 

ZAKLJUČAK

 

Odbor za ekonomsku i finansijsku politiku smatra da je Prijedlog Zakona o izvršavanju Budžeta FBiH za 2019. godinu po hitnom postupku u skladu sa Poslovnikom Predstavničkog doma i da  može da ide u dalju parlamentarnu proceduru.

Za ovaj zaključak članovi Odbora su se izjasnili i to: ZA pet glasova, bez glasova PROTIV  i dva SUZDRŽANA glasa.

 

Za izvjestioca Odbora na sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, koji će razmatrati ove materijale, određen je Husein Rošić, predsjednik Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku.

 

                                                                                             PREDSJEDNIK ODBORA

                                                                                                Husein Rošić