19. Februar. 2020.

Na osnovu člana 46., a u vezi s članom 63. Poslovnika o radu  Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, zakazujem 4. sjednicu Komisije za informiranje, koja će se održati u srijedu, 19.02.2020.godine u 9.00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

 

D N E V N I  R E D

 

  1. Izvještaj o poslovanju JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar za 2017. godinu,

  2. a) Izvještaj o poslovanju BH Telecoma d.d. Sarajevo za 2016. godinu,

b) Izvještaj o poslovanju BH Telecoma d.d. Sarajevo za 2017. godinu,

c) Izvještaj o poslovanju BH Telecoma d.d. Sarajevo za 2018. godinu.

 

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije BiH, ulica Hamdije Kreševljakovića br.3, sala broj  320/III.

S poštovanjem,

                                                                                                                           PREDSJEDNIK KOMISIJE

                                                                                                                      Samer Rešidat, s.r.