19. Februar. 2020.

Na osnovu člana 49., a u vezi s članom 74. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH, br. 69/07, 2/08), sazivam 3. sjednicu Odbora za povratak izbjeglih i raseljenih lica. Sjednica će biti održana u srijedu, 19.02.2020. godine sa početkom u 08.30 sati (u zgradi Parlamenta Federacije BiH, I. kat, u Ovalnoj sali Gradskog vijeća – ul. H. Kreševljakovića br. 3).

         Za ovu sjednicu se predlaže sljedeći

 

D N E V N I   R E D

 

  1. Usvajanje zapisnika 2. sjednice Odbora;
  2. Razmatarnje Nacrta Zakona o izmjeni Zakona o raseljenim licima i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine;
  3. Razno.

 

           S poštovanjem,

                                                                                 PREDSJEDNIK ODBORA

                                                                                          Marijan Klaić, s.r.