18. Februar. 2020.

Na osnovu člana 59. tačka 3.a. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine FBiH” broj 69/07), sazivam 1. sjednicu Komisije za evropske integracije Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH koja će se održati u utorak, 18.02.2020. godine sa početkom u 11:00 sati.

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije BiH u Sarajevu, ul. Hamdije Kreševljakovića, sala 320 (III sprat).

            Za sjednicu predlažem slijedeći

 

DNEVNI RED

 

  1. Predstavljanje i usvajanje Programa rada Komisije za evropske integracije PF BiH za 2020. godinu
  2. Održavanje sastanka Parlamentarnog foruma o evropskim integracijama BiH (mart 2020. godine – domaćin Odbor za evropske integracije i regionalnu saradnju NSRS)
  3. Ostala pitanja

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE

Mirsad Zaimović