19. Februar. 2020.

Dana 19.02.2020. godine održana je 4. redovna sjednica Komisije za informisanje Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine ( u daljem tekstu: Komisija).

Sjednici su prisustvovali svi članovi Komisije ( 11 članova),  pa je po tom osnovu Komisija mogla meritorno i punopravno da radi i odlučuje.

Za sjednicu je predložen i jednoglasno usvojen sljedeći dnevni red:

 

  1. Izvještaj o poslovanju JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar za 2017. godinu,
  2. a) Izvještaj o poslovanju BH Telecoma d.d. Sarajevo za 2016. godinu,

b) Izvještaj o poslovanju BH Telecoma d.d. Sarajevo za 2017. godinu,

c) Izvještaj o poslovanju BH Telecoma d.d. Sarajevo za 2018. godinu.

 

Na osnovu člana 44., a u vezi sa članom 63. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, Komisija podnosi sljedeći

 

I Z V J E Š T A J

 

Ad-1  Izvještaj o poslovanju JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar za 2017. godinu

          

Sjednici Komisije su prisustvovali predstavnici JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar  Gordana Bilić i Ivica Rotin i upoznali prisutne članove Komisije sa Izvještajem o poslovanju JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar za 2017. godinu sa posebnim naglaskom na pozitivno i vrlo uspješno poslovanje preduzeća, zatim provođenjem dosta marketinških aktivnosti u 2017. godini sa fokusom na više urbane centre i povečanjem broja fiksnih priključaka. Od posebnog značaja za ovo preduzeće jeste iščekivanje 4G licence i njeno dobivanje u 2019. godini, a što nam omogućava mnogo veći i brži protok informacija. Također, bitno je istaći da zbog alternativnih i privatnih operatera dolazi do pada prihoda u ovom preduzeću, jer mi još uvijek nismo u stanju konkurisati  susjednim zemljama.

Nakon uvodnog izlaganja predstavnika JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar, uslijedila je diskusija u kojoj su pojedini članovi Komisije iznijeli svoja mišljenja, prijedloge i sugestije, te na koncu sa 10 glasova za i 1 glasom protiv usvojili sljedeći

 

Zaključak

 

Komisija za informisanje Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH prihvata Izvještaj o poslovanju JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar za 2017. godinu i predlaže da isti ide u daljnju parlamentarnu proceduru.

 

Ad-2   a) Izvještaj o poslovanju BH Telecoma d.d. Sarajevo za 2016. godinu

b) Izvještaj o poslovanju BH Telecoma d.d. Sarajevo za 2017. godinu

c) Izvještaj o poslovanju BH Telecoma d.d. Sarajevo za 2018. godinu

 

Uvodno izlaganje dala je Elma Dvizac, predstavnica BH Telecoma d.d. Sarajevo i upoznala prisutne članove Komisije sa dostavljenim Izvještajima o poslovanju BH Telecoma d.d. Sarajevo za 2016., 2017. i 2018. godinu i istakla kako je BH Telecom kompanija koja je lider na tržištu, imamo 2 miliona korisnika, na godišnjem nivou ulažemo 50 – 60 miliona u investicije, te jedan milion konvertibilnih maraka za donacije. BH Telecom za posljednjih deset godina isplatio je milijardu dividendi, istakla je Elma Dvizac.

Nakon uvodnog izlaganja, članovi Komisije su obavili diskusiju i iznijeli svoje pohvale, primjedbe, prijedloge i sugestije i na kraju sa 10 glasova za i 1 glasom protiv usvojili sljedeći

 

Zaključak

 

Komisija za informisanje Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH prihvata Izvještaje o poslovanju BH Telecoma d.d. Sarajevo za 2016., 2017., i 2018. godinu i predlaže da isti idu u daljnju parlamentarnu proceduru.

 

Za izvjestioca Komisije na sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, koji će razmatrati ove materijale, određen je Samer Rešidat, predsjednik Komisije za informisanje.

                                                                                                                                                  

                                                                                                                 PREDSJEDNIK KOMISIJE

                                                                                                                                                              Samer Rešidat