11. Mart. 2020.

Na osnovu člana 59. tačka 3.a. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine FBiH” broj 69/07), sazivam 2. i 3. sjednicu Komisije za evropske integracije Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH koja će se održati u srijedu, 11.03.2020. godine sa početkom u 11:00 sati i 12:30 sati.

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije BiH u Sarajevu, ul. Hamdije Kreševljakovića, sala 320 (III sprat).

 

Za 2. sjednicu predlažem slijedeći

 

DNEVNI RED

 

1. Predstavljanje šestomjesečnog programa i prioriteta predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Evropske unije (EU) - izvjestilac ambasador Republike Hrvatske u BiH Nj.E. gospodin Ivan Sabolić

(na sastanak je također pozvan i šef Delegacije i specijalni predstavnik EU u BiH ambasador Johann Sattler).

 

Za 3. sjednicu predlažem slijedeći

 

DNEVNI RED

 

1. Upoznavanje ključnih postignuća prethodnih tvining projekata EU i prezentacija glavnih ciljeva i elemenata tekućeg projekta - izvjestilac dr. Zoltán Horváth, voditelj tvining projekta u BiH, voditelj tima za tehničku pomoć Narodne skupštine Mađarske (10 minuta);

2. Uloga i zadaće parlamenata i članova parlamenata u podizanju svijesti javnosti o EU integraciji - isticanje iskustava i nekih od najboljih praksi Narodne skupštine Mađarske tokom procesa pristupanja Mađarske EU - izvjestilac Dr. Péter Sárdi, državni sekretar, direktor Direkcije za vanjske odnose Narodne skupštine Mađarske (20 minuta);

3. Kako ured za EU može učinkovito podržati rad zastupnika u ispunjavanju njihovih zadataka vezanih za integraciju u EU - uloga i odgovornosti ureda za EU u parlamentarnoj administraciji - dr. Krisztián Kovács, voditelj Odjela za EU Narodne skupštine Mađarske (15 minuta).

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE

       Mirsad Zaimović