11. Mart. 2020.

Danas je delegacija Narodne skupštine Mađarske posjetila Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (BiH) i prisustvovala trećoj sjednici Komisije za evropske integracije Predstavničkog doma na kojoj je razgovarano o implementaciji i ciljevima tvining projekta, kao i rezultatima koji će biti postignuti.

Predsjedavajući Predstavničkog doma Mirsad Zaimović je izrazio dobrodošlicu delegaciji Narodne skupštine Mađarske i zahvalio se na podršci koju pružaju kao voditelji tvining projekta u konzorciju sa parlamentom Austrije i Narodnim saborom Republikom Hrvatskom s ciljem unapređenja rada Parlamenta.

Na sastanku je razgovarano o ključnim postignućima prethodnih tvining projekta EU, prezentirani su glavni ciljevi kao i elementi trenutnih projekata. Razgovarano je o ulozi i zadaći parlamenata i članova parlamenata u podizanju svijesti javnosti o EU integracijama s ciljem isticanja iskustava i najboljih praksi Narodne skupštine Mađarske.

Također, razmijenjena su mišljenja o važnosti uključivanja rada zastupnika u ispunjavanju zadataka vezanih za integracije EU, kao i veoma značajnoj ulozi uspostavljanja jedinice za EU u parlamentarnoj administraciji.

Delegaciju Narodne skupštine Mađarske su činili državni sekretar i direktor Direkcije za vanjske odnose Piter Šardi, voditelj tvining projekta u BiH Zoltan Horvat i voditelj Odjela za EU Narodne skupštine Mađarske Kristijan Kovač.

 

                                                                              Kabinet predsjedavajućeg Predstavničkog doma

                                                                                             Parlamenta Federacije BiH