25. Mart. 2020.

Na osnovu člana 96. stav 1. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH

S A Z I V A M

12. redovnu sjednicu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, za srijedu  25.03.2020. godine u 10 sati.

Za 12. redovnu sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I  R E D

 1. Prijedlog Zakona o jedinstvenom registru taksi i naknada u Federaciji BiH – skraćeni postupak,
 2. Prijedlog Zakona o izmenama i dopuni Zakon o inspekcijama FBiH – skraćeni postupak,
 3. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o faktoringu – skraćeni postupak,
 4. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo,
 5. Nacrt Zakona o provođenju odluka sudova,
 6. Nacrt Zakona o likvidacionom postupku,
 7. Prijedlog Programa rada Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH,
 8. a) Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju VE „Gradina“ privrednom društvu VE GRADINA d.o.o. Tomislavgrad,

b) Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju VE BALJCI privrednom društvu „TOMKUP“ d.o.o. Tomislavgrad,

c) Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju VE PAKLINE 2 privrednom društvu KAMEN –DENT d.o.o. Mostar,

d) Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju VE „Orlovača“ privrednog društva HB WIND d.o.o. Livno,

e) Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju VE „Ivovik“ privrednog društva VE IVOVIK d.o.o. Sarajevo,

 1. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju Projekta gradskih saobraćajnica Sarajevo,
 2. Odluka o izdvajanju sredstava u Fond solidarnosti Federacije BiH za 2020. godinu,
 3. Izvještaj o radu Vlade FBiH za 2019. godinu,
 4. a) Izvještaj o radu za 2016. godinu Sarajevoputevi d.d. Sarajevo,

b)  Izvještaj o poslovanju za 2017. godinu Sarajevoputevi d.d. Sarajevo,

c) Izvještaj o radu za 2018. godinu Sarajevoputevi d.d. Sarajevo,

 1. a) Izvještaj o radu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova za period od 01.01.-31.12.2019. godine,

b) Informacija o stanju stanju sigurnosti na području Federacije BiH na period januar-decembar 2019. godine,

 1. Izbori i imenovanja

 

S poštovanjem,

PREDSJEDAVAJUĆI

Mirsad Zaimović