07. April. 2020.

Dana 07.04.2020. godine održana je 7. sjednica Komisije za lokalnu samoupravu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH ( u daljem tekstu: Komisija). Sjednici je prisustvovalo 7 (sedam) članova Komisije, pa je po tom osnovu Komisija mogla meritorno i punopravno da radi i odlučuje.

Komisija je prema jednoglasno utvrđenom dnevnom redu razmatrala sljedeću tačku dnevnog reda:

 

  1. Raspodjela 21.000.000,00 KM iz Budžeta FBiH za kantone i jedinice lokalne samouprave.

 

Na osnovu člana 44., a u vezi sa članom 67. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, Komisija podnosi sljedeći:

 

I Z V J E Š T A J

 

  1. Raspodjela 21.000.000,00 KM iz Budžeta FBiH za kantone i jedinice lokalne samouprave

 

Predsjednik Komisije Irfan čengić je upoznao prisutne članove Komisije sa predloženom tačkom dnevnog reda i otvorio diskusiju u kojoj su učestvovali svi prisutni članovi Komisije, te na kraju jednoglasno podržali i usvojili sljedeće zaključke koje upućuju Vladi Federacije BiH na dužnu pažnju i realizaciju, i to:

 

  1. Komisija za lokalnu samoupravu Predstavničkog doma doma Parlamenta Federacije BiH zahtijeva od Vlade Federacije BiH da Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH dostavi Informaciju o utrošenim sredstvima na stavci transfer kantonima i lokalnim zajednicama u periodu 2015.-2020. godina.
  1. Prilikom usvajanja Zakona o izvršenju Budžeta za 2021. godinu Komisija za lokalnu samoupravu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH predlaže da se usvoji novi član Zakona kojim se Vlada Federacije BiH obavezuje da dobije mišljenje komisija za lokalnu samoupravu oba doma Parlamenta Federacije BiH prije usvajanja Odluke o raspodjeli sredstava.
  1. Komisija za lokalnu samoupravu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH poziva Vladu Federacije BiH da donese Pravilnik sa jasnim kriterijima o raspodjeli sredstava za lokalne samouprave i kantone u Federaciji BiH.
  1. Komisija za lokalnu samoupravu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH zahtijeva da ima dva predstavnika Komisije u radnom tijelu koje će raditi na izradi Pravilnika iz tačke 3.

     

                                                                                                PREDSJEDNIK KOMISIJE

                                                                                                     Irfan Čengić,s.r.