24. Mart. 2020.

U skladu sa čl. 46. i 49. stav 3. a u vezi sa članom 72. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine sazivam 3. sjednicu Odbora za denacionalizaciju i privatizaciju Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH za utorak, 24.3.2020. godine, sa početkom rada u 14.00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

 

  1. Usvajanje Zapisnika sa 2. sjednice Odbora za denacionalizaciju i privatizaciju Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH,
  2. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo,
  3. Prijedlog Programa rada Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH,
  4. Tekuća pitanja.

 

Sjednica će se održati u Sarajevu, u zgradi Parlamenta Federacije BiH, ul. Hamdije Kreševljakovića br. 3., u Maloj sali Gradskog vijeća br. 110/I.

 PREDSJEDNIK ODBORA

Ivica Pavković, s. r.