22. April. 2020.

SAOPĆENJE ZA JAVNOST

 

Komisija za lokalnu samoupravu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH na svojoj  8. redovnoj sjednici održanoj putem online platforme razmotrila je Zaključke i Zahtjeve sa sjednice Predsjedništva Saveza općina i gradova Federacije BiH (SOGFBiH) – URGENTNO, te jednoglasno usvojila zaključke koje upućuje Vladi Federacije Bosne i Hercegovine na dužnu pažnju i izjašnjenje, a koji glase:

 

1. Komisija za lokalnu samoupravu Predstavničkog doma Parlamenta  Federacije BiH poziva Vladu Federacije BiH da razmotri zahtjeve Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine prilikom amandmanske procedure na Rebalans Budžeta za 2020. godinu i  prijedlog Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica.

2. Komisija za lokalnu samoupravu Predstavničkog doma Parlamenta  FBiH poziva Vladu Federacije Bosne i Hercegovine da amandmanski izmjeni Prijedlog Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica, u smjeru da se prenamijenjena namjenska sredstva koriste isključivo za namjene saniranja zdravstvenih, socijalnih i ekonomskih posljedica proglašenja stanja nesreće.

3. Komisija za lokalnu samoupravu Predstavničkog doma Parlamenta  FBiH naglašava da su Ustav Federacije Bosne i Hercegovine i Zakon o principima lokalne samouprave Federacije Bosne i Hercegovine propisali rok trajanja mandata organa u jedinicama lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine, te da kao radno tijelo Predstavničkog doma Parlamenta FBiH ne možemo se izjašnjavati o inicijativi Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.

4. Komisija za lokalnu samoupravu Predstavničkog doma Parlamenta FBiH poziva da se u Odluku o prihvatanju sredstava od MMF-a uvrsti kriterij raspodjele prema broju stanovnika u kantonima i lokalnim samoupravama i broju zaposlenih u realnom sektoru, dok 20% sredstava može biti dodijeljeno za pomoć kantonima i lokalnim samoupravama koje ne mogu ispunjavati propisane obaveze i dužnosti.