19. Juni. 2020.

Na osnovu člana 46., a u vezi sa članom 69. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, zakazujem 15. sjednicu Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku koja će se održati putem online platforme u ponedjeljak, 22.06.2020. godine, sa početkom u 12.00 sati.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

 

1. Prijedlog Zakona o jedinstvenom registru taksi i naknada u Federaciji BiH - skraćeni postupak,

2. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o inspekcijama FBiH - skraćeni postupak,

3. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o faktoringu - skraćeni postupak,

4. Nacrt Zakona o likvidacionom postupku,

5. Prijedlog Programa rada Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH,

6. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju Projekta gradskih saobraćajnica Sarajevo,

7. Odluka o izdvajanju sredstava u Fond solidarnosti Federacije BiH za 2020. godinu.

 

PREDSJEDNIK ODBORA

                                                                                                                                                       Husein Rošić