04. Septembar. 2020.

Na osnovu čl. 4., 14. i 16. Poslovnika o radu Parlamentarne komisije odgovorne za reviziju, a u vezi sa članom 49. Poslovnika Predstavničkog/Zastupničkog doma i člana 46. Poslovnika o radu Doma naroda,  s a z i v a m  1. sjednicu za 10. septembar 2020. godine sa početkom u 12,00 sati.

 

Za sjednicu predlažem slijedeći:

 

 

 

DNEVNI RED

 

 

 

 1. Konstituiranje Parlametarne komisiie odgovorne za reviziju.

 

 2. Izmjena Poslovnika o radu Parlamentarne komisiie odgovorne za rerviziiu.

 

 3. lnformacija o objavljenim i pristiglim izvještajima finansijske revizije korisnika budžeta za 2017., 2018. i 2019. godinu.

 

4. lnformaciia o pristiglim inicijativama i zahtjevima za sprovođejnem speciialne revizije:

 

- Inicijativa Sanele Klarić zastupnice u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH.

 

 - Zahtjev za reviziju poslovanja JP “RAD" Tešanj.

 

- Zahtjev za reviziju finansijskih izvještaja Direkcije za robne rezerve Kantona Sarajevo za 2018. godinu.

 

- Zahtjev za specijalnu reviziju J.U. Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić.

 

 5.  Prijedlog grupa za razmatranje revidiranih subjekata i usaglašavanje datuma za javna saslušanja i definisanje rasporeda članova po grupama.

 

 6. Godišnji izvještaj o aktivnostirna Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH za 2019. godinu.

 

 7. Dokument okvirnog budžeta Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH 2020.-2020. godinu., 2021.-2023. godinu i korigovani DOB-a za 2021.-2023. godinu.

 

8. Finansijski zahtjev - Nacrt budžeta za 2021. godinu Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH.

 

9. Tekuća pitanja.

 

 

 

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije BiH, ulica Hamdije Kreševljakovića br.3, Sarajevo, Ovalna sala Gradskog vijeća 109/l.