29. Septembar. 2020.

Na osnovu člana 49., a u vezi s članom 74. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH, br. 69/07, 2/08, 26/20), sazivam 3. sjednicu Odbora za povratak izbjeglih i raseljenih lica. Sjednica će biti održana u utorak, 29.09.2020. godine sa početkom u 13.00 sati  (u zgradi Parlamenta Federacije BiH, I. kat, u Ovalnoj sali Gradskog vijeća – ul. H. Kreševljakovića br. 3).

         Za ovu sjednicu se predlaže sljedeći

 

D N E V N I   R E D

 

  1. Usvajanje zapisnika 2. sjednice Odbora;
  2. Razmatranje Informacije o realizaciji programa za dodjelu sredstava po Javnom pozivu i drugih transfera raseljenim licima i povratnicima – presjek stanja;
  3. Razmatranje dopisa Komisije za ljudska prava, zaprimljeno 28.07.2020. godine br. 01/4,02/4-49-2224/19;
  4. Razno.

 

           S poštovanjem,

                                                                                 PREDSJEDNIK ODBORA

                                                                                          Marijan Klaić, s.r.