27. Maj. 2020.

U skladu sa članom  49. stav 3. a u vezi sa članom 65. Poslovnika  Predstavničkog doma  Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, sazivam 8. sjednicu Mandatno-imunitetske komisije Predstavničkog  doma Parlamenta Federacije BiH za srijedu, 27.05.2020. godine, sa početkom rada u 15,00  sati.

 

Za sjednicu predlažem slijedeći:

                                                                                                                               

DNEVNI RED

 

  1. Verificiranje mandata zastupniku   Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH

 

Sjednica će biti održana  u Sarajevu, u zgradi Parlamenta Federacije BiH, Hamdije Kreševljakovića br. 3., u  Ovalnoj  sali Gradskog vijeća.

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE

   Asim Kamber,s.r.