29. Septembar. 2020.

Nezavisni odbor je na 27.sjednici održanoj 29.09.2020.godine u Bihaću, posjetio Detašman Bihać Federalne uprave policije.Cilj posjete je da se članovi Nezavisnog odbora upoznaju sa radom, planovima i rezultatima rada ove organizacione jedinice.

Rad navedene organizacione jedinice Federalne uprave policije predstavio je zamjenik direktora Federalne uprave policije, Ensad Korman i načelnik Detašmana, Ibrahim Dizdarić u pogledu materijalno tehničke opremljenosti, popunjenosti kadrovima, problematike sa kojom se svakodnevno susreću istražitelji u svom radu, sa akcentom okončanih rezultata istraga posebno u segmentu koruptivnih krivičnih dijela.

Između ostalog jedna od tema današnje sjednice je migrantska kriza koja svakodnevno poprima sve ozbiljniji karakter posebno kada je u pitanju Unsko-sanski Kanton, inače područje djelovanja Detašmana Bihać.

Zamjenik direktora, Ensad Korman se obratio članovima Odbora da u okviru svojih mogućnosti pruže punu podršku u radu ovoj jedinici Federalne uprave policije.

U konačnici članovi Odbora su iskazali punu spremnost da u okviru svojih nadležnosti pruže podrške u radu kako Detašmana Bihać, tako i ostalim organizacionim jedinicima Federalne uprave policije.

 

Izvor: Nezavisni odbor