15. Oktobar. 2020.

Na osnovu člana 46., a u vezi sa članom 69. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, zakazujem 1. vanrednu sjednicu Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku koja će se održati  u četvrtak, 15.10.2020. godine, sa početkom u 9.30 sati.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D

 

  1. Prijedlog Zakona o doprinosima ,
  2. Prijedlog Zakona o porezu na dohodak i
  3. Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o koncesijama – skraćeni postupak.

 

 

Sjednica Odbora će se održati u Hotelu Hills na Ilidži ( Butmirska cesta broj 18, Ilidža).

 

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK ODBORA

Husein Rošić,s.r.