14. Oktobar. 2020.

U skladu sa članom 49. Poslovnika Predstavničkog  doma,  sazivam  7. sjednicu  Komisije  za izbor i imenovanje Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH u pauzi sjednice Predstavničkog  doma, dana 14.10. 2020. godine  

 

Za sjednicu predlažem slijedeći:

 

DNEVNI RED

 

  1.  Usvajanje zapisnika sa 3. i nastavka  nastavka 3. sjednice; 4., 5. i 6.sjednice Komisije za izbor i imenovanje
  2. Prijedlog odluke o izboru članova u  Zajedničku komisiju  za usaglašavanje različito usvojenih tekstova zakona u domovima Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
  3. Tekuća pitanja

 

                                                                                                                                 PREDSJEDNIK KOMISIJE

                                                                                                          Dr.Mladen Bošković, s.r.