01. Decembar. 2020.

Na osnovu člana 49. stav 3., a u vezi s članom 61. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, sazivam 11. sjednicu Komisije za sigurnost koja će se održati u utorak, 01.12.2020. godine s početkom u 13  sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

 

D N E V N I   R E D

 

 1. Usvajanje Zapisnika 10. sjednice Komisije,

 2. Prijedlog Zakona o policijskim službenicima Federacije BiH,

 3. a) Izvještaj o radu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova za period 01.01-

     30.06.2020. godine,

     b) Informacija o stanju sigurnosti na području Federacije BiH za period januar-juni

     2020. godine,

 4. Informacija Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova u vezi realizacije

     Zaključka Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, broj: 01-02-292/20, 01-04-

     1511/19 od 26.06. 2020. godine,

 5. Informacija Federalnog pravobranilaštva i Specijalni izvještaj o pravu na slobodu

     mirnog okupljanja, Ombudsmeni BiH, prijedlog sa 10. sjednice Komisije ( materijal

     je ranije dostavljen),

 6. Razno

 

Sjednica će biti održana u Sarajevu, u zgradi Parlamenta FBiH, Ovalna sala Gradskog vijeća 109/I Sarajevo, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.

PREDSJEDNIK KOMISIJE

Damir Mašić, s.r.