26. Januar. 2021.

Parlamentarna komisija odgovorna za reviziju Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine nastavlja javna saslušanja revidiranih subjekata/korisnika Budžeta  u Federaciji Bosne i Hercegovine  u periodu od 29.01. 2021. do 03.02.2021. godine.

Javnim saslušanjima će prisustvovati članovi Parlamentarne komisije odgovorne za reviziju Parlamenta Federacije BiH raspoređeni po grupama, predstavnici Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH, predstavnici revidiranih budžetskih korisnika kao i predstavnici Centra civilnih inicijativa.

Klikom na link: Pregled grupa i raspored revidiranih subjekata u Federaciji BiH po grupama