28. Januar. 2021.

Nezavisni odbor Parlamenta FBIH usvojio godišnji Izvještaj o radu FUP-a i kvartalni izvještaj Zamjenika direktora FUP-a

U Sarajevu, dana 28.01.2021. godine Nezavisni odbor Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, održao 31. sjednicu kojom prilikom su članovi odbora upoznali konkretnije sa aktivnostima, planovima i rezultatima rada Federalne uprave policije.

Na sjednici Nezavisnog odbora razmatran je Izvještaj o radu Federalne uprave policije za period januar – decembar 2020. godine, odnosno Izvještaj o radu zamjenika direktora Federalne uprave policije, Ensada Korman za IV kvartal 2020. godine.

Na temelju iznesenih rezultata i drugih pokazatelja Federalne uprave policije evidentan je napredak u radu, naročito u pogledu dokumentovanja i procesuiranja krivičnih djela iz nadležnosti Uprave policije, a što potkrepljuju podaci da su u periodu januar – decembar 2020. godine, službenici Federalne uprave policije podnijeli nadležnim tužilaštvima 435 službenih izvještaja o počinjenom krivičnom djelu kojima je obuhvaćeno 809 izvršena krivična djela. Izvještaji su podneseni protiv 435 lica. Poredeći sa rezultatima rada za period januar – decembar 2019. godine vidljivo je da je broj podnesenih izvještaja o počinjenom krivičnom djelu u 2020. godini veći za 80 ili 22,5 %, broj otkrivenih krivičnih djela je veći za 7 ili 0,9 %, a broj prijavljenih lica je veći za 143 ili 28,1%.

Posebno je istaknuta činjenica da je u izvještajnom periodu provedeno više složenijih istraga koje su rezultirale uspješnom realizacijom operativno taktičkih akcija, čiji je krajnji ishod dokumentovanje organizovanih kriminalnih grupa, odnosno 69 krivičnih djela „Organizovani kriminal“ iz člana 342. Krivičnog Zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

Takođe je dat osvrt i na koruptivna krivična djela, gdje je Federalna uprava policije sprovela veći broj istraga u saradnji sa nadležnim tužilaštvima, a koje su rezultirale dokumentovanjem 160 krivičnih djela protiv 116 lica.

Isto tako tokom 2020. godine Federalna uprava policije se posebno istakla kada je u pitanju dokumentovanje krivičnih djela iz oblasti kompijuterskog kriminala što je rezultiralo dokumentovanjem 128 krivičnih djela, te krivičnih djela kada su u pitanju aktivnosti na suzbijanju  zloupotrebe opojnih droga, a gdje je ishod bio dokumentovanje 144 krivična djela i 131 lice.

Nezavisni odbor je na ovoj sjednici prihvatio Izvještaj o radu Federalne uprave policije za period januar – decembar 2020. godine, kao i Izvještaje o radu Zamjenika direktora, Ensada Korman za IV kvartal 2020. godine. U konačnici članovi Odbora su i ovaj put pohvalili rad Zamjenika direktora, te mu dali punu podršku u budućem radu.