Parlament Federacije Bosne i Hercegovine
Hamdije Kreševljakovića br. 3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon:
Centrala: + 387 33 219 190

PREDSTAVNIČKI DOM

Mirsad Zaimović, predsjedavajući
Tel:+ 387 33 263 585
Fax: +387 33 223 623
e mail: kabinet.predsjedavajuceg@parlamentfbih.gov.ba

Mladen Bošković, potpredsjedavajući
Tel: +387 33 225 321/ +387 33 226 655
Fax:+387 33  203-232

Biografija
e mail: mladen.boskovic@parlamentfbih.gov.ba

Ivan Miličević,  sekretar
Tel: +387 33 209 720
e mail:  ivan.milicevic@parlamentfbih.gov.ba