05. Februar. 2021.

Danas je u Mostaru održana Konferencija predsjedavajućih parlamenata u Bosni i Hercegovini (BiH), na kojoj je usvojen Plan prioriteta za parlamente u BiH za ubrzanje procesa evropskih integracija. Tom prilikom potpisana je Zajednička izjava u kojoj su najviši predstavnici parlamenata u BiH izrazili posvećenost i spremnost da preduzmu mjere na provođenju Plana prioriteta i na realizaciji 14 ključnih prioriteta iz Mišlјenja Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u Evropskoj uniji (EU).

 

Konferencija je održana u okviru tvining projekta „Podrška EU parlamentima u Bosni i Hercegovini u poslovima evropskih integracija“, koji finansira EU, a učestvovali su članovi kolegija oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH), predsjednici i zamjenici predsjednika oba doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Narodne skupštine Republike Srpske i Skupštine Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

 

Osim čelnika parlamenata u BiH, na sastanku su učestvovali i šef Delegacije EU i specijalni predstavnik EU u BiH Johann Sattler, kao i predstavnici Narodne skupštine Mađarske, Parlamenta Austrije i Hrvatskog sabora, koji provode projekat. Učesnici sastanka razmatrali su Plan prioriteta za parlamente u BiH za ubrzanje procesa evropskih integracija, kojeg je predstavio rukovodilac projekta iz države članice EU Zoltán Horváth.

 

U uvodnom obraćanju učesnicima sastanka, predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH Mirsad Zaimović pozdravio je sve evropske procese koji imaju za cilj pridruživanje Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju i NATO kao i projekte gdje se mogu preuzeti bogata iskustava zemalja članica Evropske unije. Naglasio je bezrezervnu podršku i saglasnost za Plan prioriteta u cilju ubrzanja evropskog puta BiH, posebno kada je riječ o ispunjavanju 14 ključnih prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji.

 

Ističući u svom obraćanju ulogu parlamenata u BiH kao ključnu u procesu evropskih integracija BiH, šef Delegacije EU i specijalni predstavnik EU u BiH Johann Sattler podvukao je da parlamenti imaju ogromnu ulogu u implementaciji pravne stečevine EU. Prema riječima ambasadora Sattlera, ovaj projekat predstavlja odličan alat za prenošenje najboljih praksi iz parlamenata država članica EU.

 

Ambasador Sattler pozdravio je napredak koji je BiH učinila u procesu EU integracija, te upozorio na sporost u donošenju reformskih zakona kojim se ispunjavaju prioriteti iz Mišljenja Evropske komisije, posebno Zakona o javnim nabavkama, Zakona o sukobu interesa i Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću. S tim u vezi, ambasador Sattler pozvao je najviše zvaničnike parlamenata u BiH da ovu, 2021. godinu, iskoriste za provođenje neophodnih reformi, te obećao da će EU nastaviti da pruža punu podršku i pomoć BiH.

 

Učesnicima sastanka obratili su se i ambasadori Mađarske, Austrije i Hrvatske, kao i rukovodstvo Parlamentarne skupštine BiH, predsjedavajući Doma naroda Parlamenta Federacije BiH Tomislav Martinović, kao i potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Denis Šulić.

Tokom sastanka ocijenjeno je da Plan prioriteta za parlamente u BiH predstavlja strateški dokument, čiji je cilj rješavanje najhitnijih zadataka kako bi parlamenti u BiH, kao klјučni akteri, bili u mogućnosti da pruže strateške smjernice u procesu evropskih integracija Bosne i Hercegovine, te daju puni doprinos realizaciji 14 prioriteta iz Mišlјenja Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u EU.

 

Planom prioriteta nastoji se doprinijeti blagovremenoj i efikasnoj pripremi parlamenata u BiH za suočavanje s nadolazećim izazovima, posebno u kontekstu sticanja statusa zemlјe kandidatkinje i otvaranja pregovora BiH o pristupanju EU. Plan je usmjeren na slјedeće klјučne oblasti parlamentarnog funkcioniranja:

 

  • osiguravanje adekvatnog funkcioniranja Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje između PSBiH i Evropskog parlamenta;
  • osiguravanje adekvatnog funkcioniranja mehanizma saradnje za parlamente u BiH u kontekstu evropskih integracija, kako bi se omogućila stalna politička i administrativna koordinacija i razmjena informacija kroz ponovno pokretanje i jačanje saradnje na nivou Konferencije predsjedavajućih, Parlamentarnog foruma za evropske integracije, saradnje između sektorskih komisija, saradnje na administrativnom nivou i drugih oblika ad hoc foruma;
  • osiguravanje efikasne aktivnosti nadzora nad radom vlada u oblasti evropskih integracija;
  • unapređenje parlamentarnog postupka usklađivanja zakonodavstva;
  • unapređenje uloge parlamenata u podizanju svijesti javnosti o procesu evropskih integracija;
  • jačanje saradnje s organizacijama civilnog društva i drugim stranama zainteresiranim za teme vezane za proces evropskih integracija;
  • unapređenje općeg administrativnog okvira kako bi parlamenti u BiH mogli efikasno izvršavati zadatke u procesu evropskih integracija. (cjelokupan sadržaj dokumenta možete pročitati ovdje)

 

Najviši predstavnici parlamenata u BiH usvojili su i potpisali Zajedničku izjavu (tekst Zajedničke izjave možete pročitati ovdje) u kojoj su postigli saglasnost o tekstu Plana prioriteta za parlamente u BiH za ubrzanje procesa evropskih integracija, te izrazili posvećenost preduzimanju mjera za provođenje Plana prioriteta smatrajući da je ovaj dokument od velikog značaja na putu evropskih integracija Bosne i Hercegovine. Potpisivanjem Zajedničke izjave najviši predstavnici parlamenata u BiH obavezali su se da će do kraja februara 2021. godine dostaviti Plan prioriteta svom Domu, odnosno Skupštini, u skladu sa procedurom propisanom internim dokumentima svakog od parlamenata u BiH.

 

U drugom dijelu Konferencije, održan je i sastanak sekretara parlamenata u BiH sa predstavnicima tvining projekta i Delegacije EU na kojem je sekretar Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH Ivan Miličević, istakao da ovaj Dom stoji na raspolaganju za svaki vid saradnje kako bi u što kraćem roku izvršili sve naše obaveze na putu Bosne i Hercegovine ka europskim integracijama.

 

Podršku u provođenju Plana prioriteta za parlamente u BiH, predstavnici parlamenata će dobiti kroz projekat „Podrška EU parlamentima u Bosni i Hercegovini u poslovima evropskih integracija“, koji finansira EU.