10. Februar. 2021.

U skladu sa članom 96. stav 1. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta FBiH

 

                                                                       S A Z I V A M

 

19. redovnu sjednicu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, za srijedu, 24. februara 2021. godine u 10:00 sati.

Za 19. redovnu sjednicu predlažem slijedeći

 

                                                                    D N E V N I  R E D

 

 1. Nacrt Zakona o advokaturi Federacije BiH,
 2. Nacrt Zakona o vještacima u Federaciji BiH,
 3. Nacrt Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku,
 4. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga,
 5. Nacrt Programa rada Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH za 2021. godinu,
 6. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Srednjoročni program održavanja, zaštite, rekonstrukcije, izgradnje i obnove autocesta, brzih cesta i magistralnih cesta za period 2020. – 2023. godine,
 7. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o finansiranju između BiH i Evropske investicijske banke (EIB) za realizaciju Projekta izgradnje dionica autoceste Medakovo – Poprikuše na Koridoru Vc,
 8. Izvještaj o poslovanju JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo za 2019. godinu,
 9. Izvještaj o poslovanju BH Gasa d.o.o Sarajevo za 2019. godinu,
 10. Godišnji izvještaj Društva za 2019. godinu „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo,
 11. Izvještaj Federalnog pravobranilaštva za 2018. godinu,
 12. Informacija o donošenju odluka o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena proizvoda od interesa za Federaciju BiH,
 13. Informacija o planu cijepljenja protiv COVID – 19 u Federaciji BiH,
 14. Kvartalni izvještaj o dugu Q4/20,
 15. Informacija o usvojenim zaključcima sa Konferencije predsjedavajućih parlamenata u BiH:
 1. Plan prioriteta za parlamente u BiH za ubrzanje procesa evropskih integracija
 2. Zajednička izjava članova Kolegija parlamenata u BiH,
 1. Izbori i imenovanja.

 

S poštovanjem,

 

                                                                                              PREDSJEDAVAJUĆI

                                                                                                Mirsad Zaimović