03. Novembar. 2011.

Tokom posjete upriličen je niz sastanaka sa predstavnicima zakonodavne i izvršne vlasti kantona, predstavnicima općinskih organa, te predstavnicima obrazovnih institucija, omladinskih udruženja i zavoda za zapošljavanje.

Komisija za pitanja mladih Predstavničkog doma Parlamenta Federacije boravila je, 4. i 5. oktobra 2011. godine, u radnoj posjeti Bosansko-podrinjskom kantonu i od 30. oktobra do 2. novembra 2011. godine u Unsko-sanskom kantonu. Tokom posjete upriličen je niz sastanaka sa predstavnicima zakonodavne i izvršne vlasti kantona, predstavnicima općinskih organa, te predstavnicima obrazovnih institucija, omladinskih udruženja i zavoda za zapošljavanje. Također, u okviru posjeta Komisija je organizovala i okrugli stol na temu primjene Zakona o mladima Federacije BiH i položaja mladih u navedenim kantonima.

Cilj navedenih aktivnosti bio je da se sublimiraju do sada načinjene aktivnosti kako bi se došlo do što bolje implementacije Zakona o mladima Federacije BiH, ali i prepoznavanja potreba mladih ljudi u lokalnim zajednicama. Na osnovu dobivenih informacija jasno je da je neophodan razvoj programskog pristupa problemima mladih, kao i razvoja strategije koja bi poboljšala njihov status. Pored toga vrijedno je izdvojiti i nedovoljnu informiranost mladih o njihovim pravima, te kako da povećaju svoj aktivizam i pokušaju rješavati problem u lokalnoj zajednici.

Potrebno je napomenuti da će Komisija za pitanja mladih u narednom periodu posjetiti i ostale kantone, te i dalje u skladu sa svojim aktivnostima obavještavati Parlament Federacije BiH o statusu i položaju mladih u istim.

Foto

  • Detalj sa susreta
  • Detalj sa susreta
  • Detalj sa susreta
  • Detalj sa susreta
  • Detalj sa susreta
  • Detalj sa susreta