23. Februar. 2021.

 

Zastupnik Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (BiH) Marijan Klaić, danas je u ime Komisije za evropske integracije ovoga Doma učestvovao u radu 11. sastanka Parlamentarnog foruma za evropske integracije BiH, čiji je domaćin bila Narodna skupština Republike Srpske.

 

Sjednici Parlamentarnog foruma su prisustvovali i šef Delegacije EU u BiH i specijalni predstavnik EU za BiH NJ.E. ambasador Johan Satler,  članovi odbora/komisija za evropske integracije Narodne skupštine Republike Srpske, Parlamentarne skupštine BiH,  Predstavničkog i Doma naroda Parlamenta Federacije BiH, Skupštine Brčko Distrikta i predstavnici kantonalnih skupština.   

 

Učesnici Foruma su pozdravili dosadašnje ostvarene rezultate na izradi sveobuhvatnog nacionalnog programa integrisanja, kao i funkcionisanje mehanizma koordinacije, odnosno zajednički rad i trud svih nivoa vlasti u zemlji na realizaciji zadanih ciljeva.

 

Ovom prilikom, zastupnik Klaić je naglasio da će Zastupnički dom Parlamenta Federacije, nastaviti pružati punu podršku procesima koji vode zemlju naprijed i pravovremeno izvršavati sve obaveze na putu Bosne i Hercegovine ka europskim integracijama.    

     

Tokom sastanka usvojena je Zajednička izjava kojom se poziva na intenziviranje aktivnosti nadležnih institucija u BiH s ciljem što skorije realizacije 14 prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u Evropsku uniju (EU), kao preduslova za sticanje statusa kandidata za članstvo u EU.

 

U Zajedničkoj izjavi pozdravljen je  aktivan angažman Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i Specijalnog predstavnika EU u BiH na ohrabrivanju i podsticanju vlasti na svim nivoima u zemlji u realizaciji zadanih ciljeva u kontekstu procesa evropskih integracija.

 

Učesnici foruma pozdravili su i inicijativu Odbora za evropske integracije i regionalnu saradnju Narodne skupštine Republike Srpske da u saradnji sa Parlamentom Federacije BiH, a uz podršku Misije OSCE-a u BiH,  nastave sa organizovanjem serije okruglih stolova ili konferencija na temu borbe protiv govora mržnje na međuvjerskoj i međuetničkoj osnovi u opštinama i gradovima u neposrednoj blizini međuentitetske linije razgraničenja ili drugdje gdje je registrovano postojanje takvih slučajeva.

 

Svi odbori/komisije koji se bave evropskim integracijama pozvani su da za svaku narednu sjednicu dostave pisanu informaciju o svom radu, a podržana je  mogućnost da sjednicama Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje prisustvuju članovi Parlamentarnog foruma za evropske integracije BiH u svojstvu gosta.

 

Obraćajući se prisutnima na početku skupa, u okviru tačke dnevnog reda koja se odnosila na novu metodologiju politike proširenja EU i prezentovanja ključnih stavki iz novog Izvještaja o napretku, ambasador Satler je rekao da što se tiče EU, prvi korak jeste zahtjev za kandidatski status, ali se moraju ispuniti ključni uslovi - vladavina prava, demokratija i funkcionalnost.

 

Satler je rekao da se očekuje usvajanje tri ključna zakona, koji su preuslov za drugu tranšu makrofinansijske pomoći EU, a to su: Zakon o sukobu interesa, Zakon o javnim nabavkama i Zakon o Visokom sudskom i tužilačkom vijećul, te pitanja na kojima inistira EU, a tu su reforme javne uprave i socioekonomske reforme.

 

Naglasio je da je godina pred nama prva godina za otvaranje težih pitanja, kao što je reforma izbornog zakona i ustavne promjene i dodao da su sve zemlje  na putu kao EU morale da prilagode i izmjene neke odredbe svojih ustava.

 

Članovi Parlamentarnog foruma zaključili su da bi sljedeći sastanak trebao biti održan u Skupštini Brčko Distrikta do kraja maja. 

 

Kompletnu Zajedničku izjavu možete pročitati OVDJE.