09. Mart. 2021.

U zgradi Parlamenta Federacije BiH održan je radni sastanak kojem su prisustvovali Ivan Miličević, sekretar Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, Adela Kulaš, šef Kabineta predsjedavajućeg PD, te stručna saradnica za pripremu sjednica Sanela Mujčinović Ibrica, i Vesna Travljanin, direktorica Saveza općina i gradova FBiH sa saradnicima.

Direktorica Travljanin je ovom prilikom informisala sekretara PD Parlamenta FBiH o ulozi i značaju Saveza kao i o najvažnijim aktivnostima na polju zakonskih propisa u koje je Savez uključen, posebno navodeći Nacrt Zakona o građevinskom zemljištu FBiH. Također je istakla da je potrebno i dalje unapređivati dosadašnju dobru saradnju Saveza sa PD Parlamenta FBiH i sa Komisijom za lokalnu samoupravu.

Naglašeno je da da su Savez i PD Parlamenta FBiH potpisali Sporazum o saradnji 2019. godine kojim su definisani načini i modeli saradnje.

Sekretar PD Parlamenta FBiH je pokazao spremnost za nastavak dobre saradnje sa Savezom.