16. Mart. 2021.

 

11. vanredna sjednica Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, koja će biti održana u četvrtak, 18. mart 2021. godine, putem Cisco Webex platforme, s početkom u 11:00 sati.

 

Za 11. vanrednu sjednicu predlažem sljedeći

 

                                                                      D N E V N I   R E D

 

  1. Pogoršanje epidemiološke slike u Federaciji BiH kao posljedica pandemije Covid-19 i prijedlog mjera za njeno suzbijanje.

 

 

                                                                                                                                  PREDSJEDAVAJUĆI

                                            

                                                                                                                                     Mirsad Zaimović