21. Decembar. 2011.

Obavještavamo Vas da će se 9. redovna sjedanica Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, u skladu sa članom 96. stav 1. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, održati u   srijedu i četvrtak, 21. i 22.  decembra  2011. godine sa početkom: u srijedu, 21. decembra po okončanju 8. redovne sjednice, a u četvrtak, 22. decembra u 10 sati.

DNEVNI  RED

 1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Želejznicama FBiH – hitni postupak,
 2. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o eksproprijaciji – hitni postupak,
 3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za bankarstvo FBiH,
 4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mikrokreditnim organizacijama,
 5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o bankama,
 6. Prijedlog zakona o vinu,
 7. Nacrt zakona o elektronskom dokumentu,
 8. Nacrt zakona o igrama na sreću,
 9. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o federalnim upravnim taksama i Tarifi federalnih upravnih taksi,
 10. Revizijski izvještaj o izvršenju Budžeta FBiH i korisnika Budžeta FBiH za 2010. godinu,
 11. Izvještaj o radu Komisije za koncesije FBiH za 2010. godinu,
 12. Izbori i imenovanja.

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.