13. April. 2021.

S A Z I V A M

21. redovnu sjednicu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, za utorak, 27. april 2021. godine u 10 sati,  koja će biti održana putem Cisco Webex platforme.

Za 21. redovnu sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I  R E D

  1. Informacija Vlade Federacije BiH o epidemiološkoj situaciji – COVID – 19 u FBiH na dan 05.04.2021. godine, s prijedlogom naredbi i preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva,
  2. Prijedlog Zakona o dopunama Zakona o električnoj energiji u Federaciji BiH – hitni postupak,
  3. Prijedlog Zakona o infrastrukturi prostornih podataka Federacije BiH,
  4. Nacrt Zakona o Razvojnoj banci Federacije BiH,
  5. Prijedlog Strategije razvoja Federacije BiH 2021.-2027. godine,
  6. a) Specijalni izvještaj o pravu na slobodu mirnog okupljanja sa preporukama Ombudsmena BiH, b) Specijalni izvještaj o primjeni Zakona o slobodi pristupa informacijama u BiH,

      7.  Izvještaj o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuća rezerva Vlade FBiH“ iz Budžeta FBiH za 2020. godinu,

  1. Strategija reforme upravljanja javnim finansijama u Federaciji BiH,

      9. Izvještaj predsjednika Federacije BiH o odlukama o pomilovanjima donesenim u 2020. godini.

    10. a) Odluka o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za naftne derivate,

           b) Odluka o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za pojedine životne namirnice i druge proizvode,

    11. Informacija o izvršenju presuda Ustavnog suda BiH, Evropskog suda za ljudska prava, opštinskih i kantonalnih sudova u predmetima tzv. vojnih stanova,

      12. Izbori i imenovanja.

 

S poštovanjem,

 

                                                                                                          PREDSJEDAVAJUĆI

                                                                                                             Mirsad Zaimović