13. Decembar. 2011.

U procesu provođenja procedure izrade konačnog izvještaja Komisija je imala izuzetno dobru saradnju sa menadžmentom i uposlenicima Ureda ze reviziju, a značajnu podršku Komisija je imala i od USAID-ovog projekta jačanja parlamenata u FBiH.

Danas je Parlamentarna komisija odgovorna za reviziju oba doma Parlamenta Federacije BiH zajedno sa Uredom za reviziju institucija u Federaciji BiH održala press konferenciju, a na kojoj je prezentiran Izvještaj Parlamentarne komisije odgovorne za reviziju o revizijskom izvještaju Budžeta Federacije BiH  za 2009. i 2010.godinu.

Na konferenciji se prisutnim predstavnicima medija obratio g. MIRSAD Zaimović, predsjednik Parlamentarne komisije odgovorne za reviziju, i g. SLAĐAN Ilić, zamjenik predsjednika Parlamentarne komisije odgovorne za reviziju, a na raspolaganju za davanje odgovora na postavljena pitanja bio je i g. IBRAHIM Okanović, generalni revizor Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH.

U procesu provođenja procedure izrade konačnog izvještaja Komisija je imala izuzetno dobru saradnju sa menadžmentom i uposlenicima Ureda ze reviziju, a značajnu podršku Komisija je imala i od USAID-ovog projekta jačanja parlamenata u FBiH.

Također, Komisija smatra da Parlament FBiH treba istrajati na očuvanju neovisnosti Ureda za reviziju u cilju dosljednog poštivanja zakona i zakonitog trošenja javnih sredstava.

Nakon provedenih aktivnosti javnih saslušanja Komisija je usvojila i pojedinačne izvještaje za revidirane institucije i donijela prijedlog zaključaka za Parlament FBiH koji bi trebali biti usvojeni, a sve u cilju eliminiranja uočenih nepravilnosti i unapređenja rada institucija Federacije BiH, istaknuo je g. MIRSAD Zaimović, predsjednik Komisije.