Stručni saradnik za pripremu sjednica

Edita Martinović

Tel: 033/225-321

e-mail: edita.martinovic@parlamentfbih.gov.ba