27. April. 2021.

D N E V N I  R E D 21. REDOVNE SJEDNICE PREDSTAVNIČKOG DOMA PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

 

  1. Informacija Vlade Federacije BiH o epidemiološkoj situaciji – COVID – 19 u FBiH na dan 05.04.2021., 12.04.2021. i 19.04.2021.  godine, s prijedlogom naredbi i preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva i Informacija o epidemiološkoj situaciji u FBiH Zavoda za javno zdravstvo,
  2. Prijedlog Zakona o infrastrukturi prostornih podataka Federacije BiH,
  3. Nacrt Zakona o dopunama Zakona o električnoj energiji u Federaciji BiH,
  4. Nacrt Zakona o Razvojnoj banci Federacije BiH,
  5. Prijedlog Strategije razvoja Federacije BiH 2021.-2027. godine,
  6. a) Specijalni izvještaj o pravu na slobodu mirnog okupljanja sa preporukama Ombudsmena BiH,

b) Specijalni izvještaj o primjeni Zakona o slobodi pristupa informacijama u BiH,

     7.  Izvještaj o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuća rezerva Vlade FBiH“ iz Budžeta FBiH za 2020. godinu,

  1. Strategija reforme upravljanja javnim finansijama u Federaciji BiH 2021.-2025. godine,
  2. Izvještaj predsjednika Federacije BiH o odlukama o pomilovanjima donesenim u 2020. godini,
  3. Informacija o donošenju Odluka o propisivanju mjera neposredne kontrolе cijena proizvoda od interesa za FBiH,
  1. Informacija o izvršenju presuda Ustavnog suda BiH, Evropskog suda za ljudska  prava, općinskih i kantonalnih sudova u predmetima tzv. vojnih stanova,

   12. Izbori i imenovanja.

 

                                                                                                 

                                                                                                                     PREDSJEDAVAJUĆI

 

                                                                                                                          Mirsad Zaimović