28. April. 2021.

 

Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (BiH) Mirsad Zaimović sastao se danas sa šeficom Političkog odjela Delegacije Evropske unije (EU) u BiH Elisabetom Tomašinec.

Na sastanku su razmijenjena mišljenja o aktuelnoj političkoj situaciji u Federaciji,  s posebnim naglaskom na federalni Parlament i važnost ispunjavanja uslova za sticanje statusa kandidata u okviru 14 ključnih prioriteta iz Akcionog plana iz Mišljenja Evropske komisije. Predsjedavajući Zaimović je također izvjestio šeficu Odjela Tomašinec o radu i aktivnostima Predstavničkog doma, održanim sjednicama i velikom broju usvojenih zakonskih akata.

Tokom razgovora, predsjedavajući Zaimović je naglasio neupitnost evropske perspektive Bosne i Hercegovine kada je riječ o EU, što je ujedno i bio zajednički stav.