11. Maj. 2021.

U skladu sa članom 96., te poglavljima VII. i XVI. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta FBiH

 

                                                                                 S A Z I V A M

 

22. redovnu sjednicu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, za srijedu, 26. maja 2021. godine u 10 sati.

 

Za 22. redovnu sjednicu predlažem slijedeći

 

                                                                              D N E V N I  R E D

 

 1. Informacija Vlade Federacije BiH o epidemiološkoj situaciji – COVID – 19 u FBiH s prijedlogom naredbi i preporuka Križnog štaba Federalnog ministarstva zdravstva,
 2. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti Federacije BiH, predlagač Amela Kuskunović – skraćeni postupak,
 3. Prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju, predlagači Sanela Klarić i Vibor Handžić - skraćeni postupak
 4. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o notarima,
 5. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o nasljeđivanju u FBiH,
 6. Prijedlog Zakona o izmjeni Porodičnog zakona FBiH,
 7. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH,
 8. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o stvarnim pravima,
 9. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o zemljišnim knjigama FBiH,
 10. Prijedlog Zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih proizvoda i ostalih proizvoda za pušenje,
 11. Nacrt Zakona o ustanovama socijalne zaštite Federacije BiH,
 12. Izvještaj o radu Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2020. godinu,
 13. Izvještaj o izvršenju Budžeta Federacije BiH za 2020. godinu,
 14. Izvještaji Federalnog ministarstva prometa i komunikacija o realizaciji Strategije prometa Federacije BiH i provedbi Zakona o cestama u Federaciji BiH,
 15. Informacija o vanjskom i unutrašnjem dugu u Federaciji BiH na dan 31.12.2020. godine,
 16. Izbori i imenovanja.

 

 

PREDMET: Dopuna dnevnog reda 22. redovne sjednice Predstavničkog doma  Parlamenta FBiH

 

Poštovani,

Poziv za 22. redovnu sjednicu Predstavničkog doma Parlamenta FBiH sa prijedlogom dnevnog reda upućen Vam je 11.05.2021. godine.  Ovim putem Vas obavještavam da će prijedlog dnevnog reda ove sjednice biti proširen sljedećim materijalom:

Dopis Vlade Federacije BiH od 20.04.2021. godine, kojim se traži uvrštavanje ove tačke u dnevni red, ste dobili.

 

Sjednica će biti održana u Hotelu Hills, Butmirska cesta 18, Ilidža.

 

S poštovanjem,

 

                                                                                             

 

                                                                                                      PREDSJEDAVAJUĆI

                                                                                                         Mirsad Zaimović