12. Maj. 2021.

U ime Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti u Bosni i Hercegovini i svijetu Bajram Šerif Mubarek Olsun sa željom da ga provedete sa svojim porodicama u lijepom zdravlju i duhu tradicije.

Neka Bajram bude snažna inspiracija i poticaj za jačanje uzajamnog povjerenja i solidarnosti.

 

Bajram Šerif Mubarek Olsun

 

Mirsad Zaimović, predsjedavajući                          dr. Mladen Bošković, potpredsjedavajući