20. Decembar. 2011.

Na 5. sjednici Odbora za promet  i komunikacije, održanoj  20. 12. 2011. godine, razmatrana je sljedeća tačka dnevnog reda:

            1. Prijedlog zakona o izmjenama  i dopunama Zakona o željeznicama Federacije BiH-hitni postupak.
         
Na osnovu člana 44. stav 2. Poslovnika, Odbor podnosi Domu sljedeći:

IZVJEŠTAJ

  1. Prijedlog zakona o izmjenama  i dopunama Zakona o željeznicama Federacije BiH-hitni postupak.

Uvodno obrazloženje o navedenom Prijedlogu zakona iznijeli su ovlašteni predstavnici Vlade, tj. resornog Ministarstva prometa i komunikacija. Nakon toga je uslijedila rasprava na Odboru, nakon koje je Odbor konstatirao da za donošenje ovog zakona postoji ustavni osnov sadržan u tekstu obrazloženja  Zakona.

Odbor podržava donošenje ovog zakona po hitnom postupku iz razloga da ne bi bio ugrožen kontinuitet poslovanja ovog Javnog preduzeća i infrastrukturnog sistema Federacije BiH, usljed opasnosti brisanja iz sudskog registra, čime bi nastale nesagledive posljedice za privredu i šire, te zaštita javnog interesa Federacije BiH.

Odbor, stoga, predlaže Domu da usvoji navedeni Prijedlog zakona.

Odbor  i predstavnici Vlade, tj .predlagača Zakona su na  sjednici Odbora upoznati sa dopisom iz Ureda sekretara kojim dostavljaju Primjedbe na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o željeznicama Federacije BiH, a koje je Savezu samostalnih sindikata BiH uputio Samostalni sindikat željezničkih radnika u BiH, a čije je obrazloženje  na  sjednici Odbora iznio predsjednik Samostalnog sindikata željezničkih radnika BiH.

Odbor je mišljenja da Vlada  Federacije, kao i Predstavnički  dom, trebaju dati svoje mišljenje o navedenim primjedbama, kako bi u konačnici Dom mogao iznijeti svoj stav.

Za izvjestioca na sjednici Doma, u ime Odbora, a u skladu sa članom  53. Poslovnika, određen je predsjednik Odbora.