03. Juni. 2021.

Predsjedavajući Predstavničkog doma, u svojstvu predsjednika Komisije za evropske integracije Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (BiH) Mirsad Zaimović učestvovao je u radu 12. sastanka Parlamentarnog foruma za evropske integracije BiH, koji je danas održan u Brčkom.

Na sastanku, čiji je domaćin bila Komisija za evropske integracije Skupštine Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, razgovaralo se o izvještajima predsjedavajućih komisija za evropske integracije o aktivnostima provedenim u njihovim matičnim parlamentima u periodu između dva sastanka, te o Informaciji o statusu pripreme Programa integracija Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, koju je prezentirao predstavnik Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine.

Također, tema današnjeg skupa bila je i provedba Planova prioriteta za parlamente u BiH za ubrzanje procesa evropskih integracija, o kojoj su govorili rukovodilac Twinning projekta iz države članice Zoltan Horvath.

Učesnicima foruma obratio se i šef Sekcije za evropske integracije, politička pitanja, odnose sa javnošću i informacije u Delegaciji Evropske unije u BiH Krasimir Nikolov.

Na kraju sastanka, u čijem su radu, osim predsjednika Zaimovića i domaćina skupa, učestvovali i članovi Zajedničke komisije za evropske integracije Parlamentarne skupštine BiH, Komisije za evropske integracije Doma naroda Parlamenta Federacije BiH, Odbora za evropske integracije i regionalnu saradnju Narodne skupštine Republike Srpske, kao i predsjedavajući skupština kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine, članovi rukovodstva Parlamentarnog foruma su, u skladu sa članom 5. Poslovnika Parlamentarnog foruma, usvojili i Zajedničku izjavu.

Integralni tekst Zajedničke izjave, kojom učesnici 12. Parlamentarnog foruma za evropske integracije BiH pozdravljaju napore poduzete u pripremi Programa integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, te ponavljaju poziv na dalje intenziviranje aktivnosti nadležnih institucija u Bosni i Hercegovini za što brže provođenje 14 prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije o kandidaturi Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji, možete pročitati ovdje.