08. Juni. 2021.

Zastupnik i član Komisije za evropske integracije Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (BiH) Marijan Klaić, učestvovao je danas u radu druge međuparlamentarne online konferencije komisija parlamenata u BiH koje se bave evropskim integracijama.

Organizator i domaćin ove konferencije su bili članovi Komisije za evropska pitanja Hrvatskog sabora, zajedno sa predstavnicima komisija za evropske poslove Narodne skupštine Mađarske i austrijskog Parlamenta. Učesnici konferencije su također bili članovi Zajedničke komisije za evropske integracije Parlamentarne skupštine BiH, Komisije za evropske integracije Doma naroda Parlamenta Federacije BiH i  Komisije za evropske integracije Skupštine Brčko Disktrikta.

Događaj je organizovan u okviru EU tvining projekta „Osnaživanje i nastavak podrške parlamentima BiH u poslovima evropskih integracija“ u cilju jačanja saradnje i koordinacije. S obzirom da su Austrija, Mađarska i Hrvatska zemlje članice EU voditelji ovog projekta, cilj je bio da se razmjene mišljenja i iskustava parlamentarnih tijela u ovoj oblasti.

Tokom konferencije razgovarano je o radu komisija za evropske integracije i samoj ulozi parlamenata u BiH, posebno kada je riječ o ispunjavanju 14 ključnih prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u EU. Poseban akcent je stavljen na Plan prioriteta za parlamente u BiH za ubrzanje procesa evropskih integracija, te uloge komisija za EU u njegovoj provedbi.

Tokom diskusije istaknuta je važnost potrebe ispunjavanja prioriteta u svrhu dobijanja statusa kandidata, donošenje državnog Programa integrisanja i jačanja saradnje između vlade i parlamenta. Istaknuta je apsolutna podrška zemalja članica EU – Austrije, Mađarske i Hrvatske, Bosni i Hercegovini na njenom evropskom putu, kao i nastavak saradnje parlamentarnih tijela.