05. Decembar. 2011.

Komisija za mlade je pripremila Zakon zajedno sa nekoliko nevladinih i međunarodnih organizacija u BiH, a partner na izradi Nacrta je bio Institut za razvoj mladih KULT.

Na međunarodni dan volontera, 05.decembara 2011.godine, Komisija za pitanja mladih Parlamenta Federacije BiH je uputila u parlamentarnu proceduru Nacrt zakona o volontiranju.

Iz Komisije za pitanja mladih kažu da Zakon o volontiranju predstavlja  novi Zakon na nivou Federacije BiH koji regulira pitanje volontiranja, a ono što će, pogotovo mladima koji završe školovanje ili su pri kraju, najviše koristiti je da će se dugoročno volontiranje priznavati kao radno iskustvo.

"Prema procjenama koje sam radio mislim da bi negdje oko 45 do 50.000 mladih ljudi moglo steći radno iskustvo na ovaj način. Ono što se podrazumijeva pod dugoročnim volontiranjem koje će biti priznato kao radno iskustvo je rad od najmanje 20 sati sedmično u trajanju od tri mjeseca i više. Također, sam volonter ne može biti izložen troškovima koje ima tokom rada, što znači da će mu biti plaćeni troškovi za prijevoz i hranu tokom rada", rekao je Mirza Ustamujić, predsjednik Komisije za pitanja mladih Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH.

Nacrt zakona podrazumijeva i sprečavanje zloupotreba, u smislu da volonteri neće moći neprijavljeno raditi za neke kompanije.
Organizator volontiranja će morati izvještavati Federalno ministarstvo pravde o tome koliko su imali volontera, koliko su radili i koja je ostvarena dobit.
"Da bi se dugoročno volontiranje priznalo kao radno iskustvo, ono će morati biti u struci. Dugoročno volontiranje se uglavnom odnosi na državni sektor, jer će tu biti spriječene zloupotrebe. Organizator volontiranja će se morati akreditirati kod Ministarstva pravde Federacije BiH. Bitna je volonterska knjižica koju će izdavati organizator volontiranja, u kojoj će biti detalji o zasnovanom odnosu između njega i volontera", rekao je Ustamujić.

Ono što slijedi, kada je u pitanju Zakon o volontiranju u FBiH, jeste parlamentarna procedura, odnosno javne rasprave o Nacrtu zakona koji bi na razmatranju pred zastupnicima trebao biti na prvoj redovnoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH u januaru.
Komisija za mlade je pripremila Zakon zajedno sa nekoliko nevladinih i međunarodnih organizacija u BiH, a partner na izradi Nacrta je bio Institut za razvoj mladih KULT.