Sjednica je počela u 13.17.

Sjednici je predsjedavao predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH Mirsad Zaimović.

Predsjedavajući Zaimović pozdravio je zastupnice i zastupnike, goste kao i predstavnike akreditiranih medijskih kuća koji prate rad sjednice.

Odsustvo sa sjednice opravdali su: Ivan Musa, Hamdija Abdić, Salmir Kaplan, Ibrahim Zukić, Edita Mazić, Eldin Vrače, Boro Krišto i Ahmed Džubur.

Prema evidenciji Stručne službe, predsjedavajući je konstatovao da sjednici prisustvuje dovoljan broj zastupnika za kvalitetan rad i odlučivanje.

Zapisnik 7. redovne sjednice usvojen je bez primjedbi.

 

Klub nezavisnih zastupnika dostavio je prijedlog za dopunu dnevnog reda tačkom - Prijedlog Zakona o dopuni Krivičnog zakona FBiH, predlagača Zlatka Ercegovića. Klub zastupnika SDP dostavio je zahtjev za dopunu dnevnog reda tačkom - Prijedlog Zakona o dopuni Krivičnog zakona FBiH, predlagača Senaida Begića. Prijedlog da se u dnevni red uvrsti tačka: Prijedlog Zakona o dopuni Krivičnog zakona FBiH, predlagača Zlatka Ercegovića nije usvojen (25 glasova za, 11 glasova protiv i 28 uzdržanih glasova). Prijedlog  da se u dnevni red uvrsti tačka - Prijedlog Zakona o dopuni Krivičnog zakona FBiH predlagača Senaida Begića nije usvojen (25 glasova za, devet glasova protiv i 28 uzdržanih glasova).

Prešlo se na izjašnjavanje o hitnosti postupka.

Sa 57 glasova za, 12  glasova protiv i bez uzdržanih glasova, usvojen je prijedlog Vlade FBiH da se Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trezoru razmatra po hitnom postupku.

Sa  51 glasom za, usvojen je prijedlog Vlade Federacije BiH  da se Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o doprinosima razmatra po hitnom postupku.

Sa 51 glasom za, 16 glasova protiv i uz četiri uzdržana glasa, za usvojen je prijedlog Vlade Federacije BiH da se Prijedlog Budžeta Federacije BiH za 2020. godinu razmatra po hitnom postupku.

Nakon glasanja o hitnosti postupka Prijedloga Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije BiH za 2020. godinu, Oman Ćatić u ime Kluba zastupnika SDA, zatražio je pauzu 15 minuta i pojedinačno izjašnjavanje.  Nakon pauze, na osnovu pojedinačnog izjašnjavanja sa 58 glasova za, 21 glasom protiv i uz dva uzdržana glasa, usvojen je prijedlog da se  Prijedlog Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije BiH za 2020. godinu razmatra po hitnom postupku.

Sa 53 glasa za, 16 glasova protiv i uz jedan uzdržani glas, usvojen je prijedlog Vlade Federacije BiH da se Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetima u Federaciji BiH razmatra po hitnom postupku.

 

Sa 60 glasova za, sedam glasova protiv i uz sedam uzdržanih glasova, usvojen je sljedeći:

 

 

 

D N E V N I  R E D

 

 1. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trezoru u FBiH – hitni postupak,
 2. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o doprinosima – hitni postupak,
 3. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetima u FBiH -  hitni postupak,
 4. Prijedlog Budžeta FBiH za 2020. godinu – hitni postupak
 5. Prijedlog Zakona o izvršavanju Budžeta FBiH za 2020. godinu – hitni postupak,
 6. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2020. godinu i procjenu plana za 2021. i 2022. godinu i Odluku o izvršavanju Finansijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2020. godinu,

7.Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu i Odluku o načinu izvršavanja Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za 2020. godinu,

 1. Prijedlog Finanansijskog plana FERK-a za 2020. godinu,
 2. Izbori i imenovanja.

 

Predsjedavajući je predložio, a što je zaključkom prihvaćeno da se glasanje obavi nakon završenih rasprava po dnevnom redu (64 glasa za, sedam glasova protiv i uz dva uzdržana glasa).

 

1. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trezoru u FBiH – hitni

    postupak,

 

Prijedlog Zakona utvrdila je Vlada Federacije BiH.

Prijedlog Zakona razmatrala su nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

Ispred Zakonodavno-pravne komisije obrazlagao je Albin Muslić.

Ispred Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku obrazlagao je Husein Rošić.

U raspravi niko nije učestvovao.

 

 1. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o doprinosima – hitni postupak,

 

Prijedlog Zakona utvrdila je Vlada Federacije BiH.

Prijedlog Zakona razmatrala su nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

U raspravi niko nije učestvovao.

 

 1. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetima u FBiH -  hitni postupak

Prijedlog Zakona utvrdila je Vlada Federacije BiH.

Prijedlog Zakona razmatrala su nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

            Na Prijedlog ovog Zakona Lana Prlić podnijela je amandman, koji je dodatno obrazložila.

            U raspravi su učestvovali: Irfan Čengić i Sabina Ćudić.

 

 

 1. Prijedlog Budžeta FBiH za 2020. godinu – hitni postupak

 

Prijedlog Budžeta utvrdila je Vlada Federacije BiH.

Prijedlog Budžeta razmatrala su nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

U ime Vlade Federacije BiH dodatno obrazloženje dao je premijer Fadil Novalić.

Na Prijedlog Budžeta amandmane su podnijeli: Elvir Karajbić (dva), Amer Obradović (devet), Lana Prlić (jedan), Irfan Čengić (jedan), Sanela Klarić (šest), Nasiha Pozder (jedan), Amela Kuskunović (jedan), Sabina Ćudić (jedan), Miomirka Melank (dva), Mirsad Čamdžić, Mujo Hasić, Mustafa Hrvić i Rahim Gadžić (jedan),  Ivan Boban (jedan), Klub zastupnika SDP (četiri), Albin Muslić (dva), Mirsad Zaimović (jedan), Klub zastupnika SDA, Klub zastupnika SBB i Klub zastupnika DF (jedan). Predsjedavajući je napomenuo da se do zaključenja rasprave zakona po hitnom postupku mogu podnositi amandmani.

U raspravi su učestvovali: Irfan Čengić, Hasan Muratović, Elzina Pirić, Sabina Ćudić,  Albin Muslić, Elvir Karajbić, Mirsad Čamdžić, Amer Obradović, Damir Mašić, Mara Đukić, Tahir Nuhić, Dževad Adžem, Mira Grgić, Jasmina Zubić, Nijaz Helez, Suad Kaknjo, Mujo Hasić, Husein Rošić, Ivan Boban, Miomirka Melank, Sanela Klarić, Kenela Zuko, Safer Demirović,  Lana Prlić, Salko Bukvarević, Alma Kratina i Husein Topčagić.

 

 1. Prijedlog Zakona o izvršavanju Budžeta FBiH za 2020. godinu – hitni postupak,

 

Prijedlog Budžeta utvrdila je Vlada Federacije BiH.

Prijedlog Budžeta razmatrala su nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

U ime Vlade Federacije BiH dodatno obrazloženje dala je ministrica Milićević.

Na Prijedlog Zakona amandmane su podnijeli: Elma Đogić (jedan), Amela Kuskunović (jedan).

U raspravi su učestvovali: Elma Đogić i Amela Kuskunović.

 

 1. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2020. godinu i procjenu plana za 2021. i 2022. godinu i Odluku o izvršavanju Finansijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2020. godinu,

 

Prijedlog Finansijskog plana dostavila je Vlada Federacije BiH.

Prijedlog Finansijskog plana razmatrala su nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

U raspravi su učestvovali: Irfan Čengić, Mujo Hasić i predstavnica Zavoda za zapošljavanje Helena Lončar.

 

7.Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu i Odluku o načinu izvršavanja Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za 2020. godinu,

 

Prijedlog Odluke dostavila je Vlada Federacije BiH.

Prijedlog Odluke razmatrala su nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

Na Prijedlog Odluke amandmane su podnijeli Irfan Čengić (jedan) i Amela Kuskunović (jedan), koji nisu dostavljeni u roku.

U raspravi su učestvovali: Irfan Čengić, Amela Kuskunović, Zlatko Ercegović, Sanela Prašović-Gadžo, Faika Mujanović-Glamočanin, Zlatko Kravić, Jasmina Zubić i ispred Zavoda Vlatka Martinović.

 

 1. Prijedlog Finanansijskog plana FERK-a za 2020. godinu,

Prijedlog Finanijskog plana je dostavila Regulatorna komisija za električnu energiju.

Finansijski plan razmatrala su nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

U raspravi niko nije učestvovao.

 

 

Sjednica je prekinula sa radom u 18.35.

 

 

 

* * *

NASTAVAK 9. REDOVNE SJEDNICE PREDSTAVNIČKOG DOMA PARLAMENTA FEDERACIJE BIH, održane 18.12.2019. godine

 

 

Sjednica je počela u 10.17.

Sjednici je predsjedavao predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH Mirsad Zaimović.

Predsjedavajući Zaimović pozdravio je zastupnice i zastupnike, goste kao i predstavnike akreditiranih medijskih kuća koji prate rad sjednice.

Odsustvo sa sjednice opravdali su: Ivan Musa, Hamdija Abdić, Ibrahim Zukić, Edita Mazić, Eldin Vrače, Bahrudin Šarić, Elzina Pirić i Boro Krišto.

Prema evidenciji Stručne službe, predsjedavajući je konstatovao da sjednici prisustvuje dovoljan broj zastupnika za kvalitetan rad i odlučivanje.

 

Predsjedavajući je kazao da je rasprava po tačkama dnevnog reda okončana, te se prešlo na izjašnjavanje o istim.

 

1. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trezoru u FBiH – hitni

    postupak,

 

            Sa 52 glasa za, četiri glasa protiv i uz osam uzdržanih glasova, usvojen je Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trezoru u FBiH.

 

 1. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o doprinosima – hitni postupak,

 

Sa 55 glasova za, četiri glasa protiv i uz 14 uzdržanih glasova, usvojen je Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o doprinosima.

 

 1. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetima u FBiH -  hitni postupak,

 

Na Prijedlog ovog Zakona Lana Prlić podnijela je amandman na član 1. gdje se dodaje novi član 105g., a koji nije usvojen (26 glasova za, 17 glasova protiv i 25 uzdžranih glasova).

 

Sa 58 glasova za,16 glasova protiv i  četiri uzdržana glasa, usvojen je Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetima u FBiH.

 

 1. Prijedlog Budžeta FBiH za 2020. godinu – hitni postupak

Predsjedavajući je kazao da je na ovaj prijedlog Zakona podneseno 34 amandmana.   Budući da još nije dostavljeno  pisano izjašnjenje od strane Vlade FBiH, pa je predsjedavajući dao pauzu od sat vremena.

Pauza

Klub zastupnika SDP podnio je četiri amandmana. Vlada FBiH ih nije prihvatila, te su ispred Kluba tražili izjašnjenje zastupnika. Amandman I., koji se odnosi na ekonomski kod 6000 i 6142, poboljšanje statusa RVI paraplegičara 100% I grupe,  nije usvojen (24 glasa za, 10 glasova protiv i 38 uzdržanih glasova). Amandman II., koji se odnosi na ekonomski kod 6143  tekući transferi neprofitnim oraganizacijama transfer Roditeljskoj kući, nije usvojen (27 glasova za, 12 glasova protiv i 32 uzdržana glasa). Amandman III., koji se odnosi na ekonomski kod 6000 i 6143, Transfer za institucije nauke i kulture od značaja za BiH, nije usvojen (26 glasova za, 16 glasova protiv i 32 uzdržana glasa). Amandman IV., koji se odnosi na ekonomski kod  6000 i 6143, - Tekući transferi neprofitim organizacijama,Transfer za institucije nauke i kulture od značaja za BiH nije usvojen (25 glasova za, 16 glasova protiv i 25 uzdržanih glasova).

            Amandman zastupnice Nasihe Pozder, koji se odnosi na ekonomski kod 6141 – sufinansiranje obnove i održavanja objekata koji su proglašeni nacionalnim spomenicima u BiH, nije usvojen (24 glasa za, 18 glasova protiv i 24 uzdržana glasa).

            Amandman I., Albina Muslića koji se odnosi na ekonomski kod 6141, rekonstrukcija bolnice dr. Irfan Ljubijankić, izgradnja energetskog bloka, nije usvojen (29 glasova za, 13 glasova protiv i 28 uzdržanih glasova). Amanamdman II., Albina Muslića koji se odnosi na ekonomski kod 6141, rekonstrukcija bolnice dr. Irfan Ljubijankić, rekonstrukcija centralne bolničke zgrade Foča-južno krilo,  nije usvojen (27 glasova za, 13 glasova protiv i  31 uzdržani glas).

            Amandman I. Elvira Karajbića koji se odnosi na novi ekonomski kod 6141, analitika za sanaciju štete nastale usljed poplava i klizišta,  nije usvojen (31 glas za, 13 glasova protiv i 29 uzdržanih glasova). Amandman II. Elvira Karajbića, koji se odnosi na novi ekonomski kod 6000, rekonstrukcija infrastrukture Park prirode Zavidovići Tajan i Kamenica, nije usvojen (25 glasova za, 16 glasova protiv i 32 uzdržana glasa).

            Amandman zastupnika Ivana Bobana, koji se odnosi na ekonomski kod 6143, Tekući transferi neporfitnim organizacijama Strategija za mlade, nije usvojen (25 glasova za, 18 glasova protiv i 29 uzdražanih glasova).

Amandman zastupnika Mirsada Čamdžića, Mustafe Hrvića, Muje Hasića i Rahima Gadžića koji se odnosi na  odjeljak 614, ekonomski kod 6141,Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima, Transfer za završetak izgranje Sportske dvorane Bazen u Gračanici, nije usvojen (25 glasova za, 16 protiv i 28 uzdržanih glasova).

            Amer Obradović podnio je devet amandmana, koje Vlada FBiH nije prihvatila. Zastupnik Obradović tražio je izjašnjenje samo o amandmanu I., koji se odnosi na ekonomski kod 6143, Transfer za institucije nauke i kulture od značaja za BiH, sufinansiranje Zemaljskog muzeja BiH, a koji na osnovu pojedinačnog izjašnjavanja nije usvojen (38 glasova za, dva glasa protiv i 43 uzdržana glasa).

            Amandman Lane Prlić koji se odnosi na ekonomski kod 6141,  Transferi drugim nivoima vlasti i fondovima, rekonstrukcija i modernizacija osnovnih i srednjih škola, nije usvojen (29 glasova za, 11 glasova protiv i 33 uzdržana glasa).

            Amandman Irfana Čengića, koji se odnosi na poziciju 1002 ekonomski kod 6139, izdaci za hardverske i softverske usluge sistema za e-sjednice, Vlada FBiH nije prihvatila a zastupnik uz kratko obrazloženje nije tražio glasanje.

            Amandman I. Sanele Klarić koji se odnosi na ekonomski kod 6139,  Ugovorene i druge posebne usluge izrada Akcionog plana za provođenje kriterija za zelene javne nabavke u javnim nabavkama planiranim na nivou FBiH, nije usvojen (24 glasa za, 21 glas protiv i 23 uzdržana glasa). Amandman II. Sanele Klarić koji se odnosi na ekonomski kod 6139, Ugovorene i druge posebne usluge Akcioni plan provođenja kvaliteta unutrašnjeg zraka u vrtićima i školama u Federaciji BiH i zaštite zdravlja djece, na osnovu pojedinačnog izjašnjavanja  nije usvojen (34 glasa za, četiri glasa protiv i 41 uzdržani glas). Amandman III. Sanele Klarić koji se odnosi na ekonomksi kod 6139, Ugovorene i druge posebene usluge rješavanja imovinsko-pravnih odnosa skakaonica Igman Malo Polje i pratećih objekata, nije usvojen (17 glasova za, 19 glasova protiv i 29 uzdržanih glasova). Amandman IV. Sanele Klarić koji se odnosi na ekonomksi kod 6139,  Ugovorene i druge posebne usluge  rješavanja imovinsko-pravnih odnosa bob, sanjkaške i skeleton staze Trebević, zajedno sa pratećim objektima, nije usvojen (24 glasa za, 23 glasa protiv i 19 uzdržanih glasova). Amandman V. Sanele Klarić koji se odnosi na ekonomksi kod 6139, izrada Nacrta Zakona o šumama FBiH,   na osnovu pojedinačnog izjašnjavanja nije usvojen (24 glasa za, 13 glasova protiv i 45 uzdržanih glasova). Amandman VI. Sanele Klarić koji se odnosi na ekonomski kod 6139,  Ugovorene i druge poseben usluge rješavanja imovinsko-pravnih odnosa staze za nordijsko skijanje i biatlon Igman Veliko Polje, zajedno sa pratećim objektima, nije usvojen (24 glasa za, 28 glasova protiv i 21 uzdržani glas). Amandman Amele Kuskunović koji se odnosi na glavu 8212, ekonomski kod 614, izdaci za nabavku stalnih sredstava za pripremu i implementaciju programa rano otkrivanje raka debelog crijeva Pilot projekat, nije usvojen (27glasova za, devet glasova protiv i 30 uzdržanih glasova). Amandman Sabine Ćudić koji se odnosi na ekonomski kod 6141,  refundacija troškova postupka bio medicinski potpomognute oplodnje u Federaciji BiH, na osnovu pojedinačnog izjašnjavanja nije usvojen (30 glasova za, 10 glasova protiv i 36 uzdržanih glasova). Vlada Federacije  nije prihvatila dva amandmana Miomirke Melank, razdjel 52 glava 614, sufinansiranje željezničke infrastrukture, te zastupnica nije prihvatila izjašnjenje Vlade, ali nije tražila izjašnjenje zastupnika o amandmanima.

Amandman zastupnika Mirsada Zaimovića usvojen je od stranje Vlade Federacije BiH. Amandman: Na razdjelu 1201 Vlada Federacije BiH ekonomski kod 8216 – Rekonstrukcija i investiciono održavanje – rekonstrukcija/sanacija/adaptacija zgrade Vlade Federacije BiH u Sarajevu i objekta poslovne zgrade “Staklena banka” u Mostaru iznos 14.000.000,00 KM umanjiti za 2.000.000,00 KM

Na razdjelu 1003 Stručne službe Parlamenta Federacije BiH planirati novi ekonomski kod  8216 – Rekonstrukcija i investiciono održavanje u iznosu od 2.000.000,00 KM.

Amandman Kluba zastupnika SDA, SBB, DF-GS usvojen je od stranje Vlade FBiH. Amandman: Na razdjelu 1601 Federalno ministarstvo finansija ekonomski kod 615 – Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima – Japanski grant – 2 KR iznos od 4.000.000,00 KM umanjuje se za 2.940.000,00 KM i iznos od 1.060.000,00 KM.

Na razdjelu 5201 Federalno ministarstvo kulture i sporta ekonomski kod 6143 – tekući transferi neprofitnim organizacijama – Kulturno društvo Napredak uvećava se za 165.000 KM i iznosi 220.000 KM

Ekonomski kod 6143 – Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Kulturno društvo Preporod uvećava se za 225.000 KM i iznosi 300.000 KM

Ekonomski kod 6143 -Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Kulturno društvo La Benevolencija uvećava se za 75.000 KM i iznsi 100.000 KM.

Ekonomski kod  6143 – Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Kulturno društvo  Prosvjeta uvećava se za 135.000 KM i iznosi 180.000 KM.

Ekonomski kod 6141 – tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Transfer za kinematografiju uvećava se za 2.340.000, 00 KM i iznosi 4.000.000,00 KM.

 

Sa 54 glasa za, 21 glasom protiv i uz dva uzdržana glasa, usvojen je Prijedlog Budžeta Federacije BiH za 2020. godinu.

 

Kub zastupnika SDP predložio je zaključke u vezi ove tačke dnevnog reda a vezano za izdvajanje sredstava  za Projekat promocije izlaznosti građana na lokalne izbore 2020. godine u Općini Srebrenica. Nakon diskusije u kojoj su učestvovali: premijer Novalić, Irfan Čengić, Damir Mašić, Munib Jusufović, Osman Ćatić, dogovoreno je da se prije tačke Izbor i imenovanja formulišu zaključci o kojima će se glasati.

 

5.Prijedlog Zakona o izvršavanju Budžeta FBiH za 2020. godinu – hitni postupak,

 

Na Prijedlog Zakona amandmane su podnijeli: Elma Đogić (jedan amandaman) i Amela Kuskunović (jedan amandman) koje Vlada Federacije BiH nije prihvatila. Amandman  Amele Kuskunović na član 9. stav 1., nije usvojen (21 glas za, 22 glasa protiv i 25 uzdržanih glasova). Amandman Elme Đogić, na član 22. stav 3. nije usvojen (24 glasa za, 26 glasova protiv i 24 uzdržana glasa).

Sa 57 glasova za, 16 glasova protiv i uz četiri uzdržana glasa, usvojen je Prijedlog Zakona o izvršavanju Budžeta FBiH za 2020. godinu.

 

6.Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2020. godinu i procjenu plana za 2021. i 2022. godinu i Odluku o izvršavanju Finansijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2020. godinu,

 

Prije glasanja, predsjedavajući je kazao da je u Prijedlogu ove Odluke tehničkom greškom ispuštena tačka 2. u kojoj treba da stoji :”Dokumenti iz tačke 1. nalaze se u prilogu ove Odluke i čine njen sastavni dio a dosadašnja tačka 2. postaje tačka 3.”.

Sa 59 glasova za,  12 glasova protiv i uz devet uzdržanih glasova, usvojen je  Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2020. godinu i procjenu plana za 2021. i 2022. godinu i Odluku o izvršavanju Finansijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2020. godinu.

 

Irfan Čengić predložio je zaključke. Sa 56 glasova za, devet glasova protiv i uz devet uzdržanih glasova, usvojen je sljedeći:

 

Z A K LJ U Č A K

 

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH zadužuje Federalni zavod za zapošljavanje da u roku od 30 dana dostavi Parlamentu Federacije BiH projekciju finansijskog plana u skladu sa Prijedlogom Zakona o doprinosima Federacije BiH koji je u parlamentarnoj proceduri, a čiji predlagač je Vlada Federacije BiH .

 

 

7. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda

    Zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za

    2020. godinu i Odluku  o načinu izvršavanja Finansijskog plana Zavoda

    zdravstvenog osiguranja i reosiguranja

 

Zastupnica Amela Kuskunović i zastupnik Irfan Čengić podnijeli su amandmane, koji nisu u roku te se o njima neće očitovati.

Sa 62 glasa za, 10 glasova protiv i uz 10 uzdržanih glasova, usvojen je Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda Zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu i Odluku  o načinu izvršavanja Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja.

 

Irfan Čengić predložio je zaključke u vezi ove tačke dnevnog reda a koji nisu usvojeni.

 

 1. Prijedlog Finansijskog plana FERK-a za 2020. godinu,

Sa 64 glasa za, četiri glasa protiv i sa šestsuzdržanih glasova, usvojen je Prijedlog Finansijskog plana FERK-a za 2020. godinu,

 

 1. Izbori i imenovanja

Komisija za izbor i imenovanja Predstavničkog doma Parlamenta FBiH je na 5. sjednici (17.12.2019.) razmatrala Prijedlog Odluke o potvrđivanju Odluke o razrješenju i imenovanju članova Komisije za vrijednosne papire FBiH i Prijedlog Odluke o razrješenju i izboru predsjednika i zamjenika predsjednika i članova u pojedinim radnim tijelima Predstavničkog doma Parlamenta FBiH. U ime Komisije dodatno obrazloženje dao je Mladen Bošković.

Sa 53 glasa za, 21 glasom protiv i uz jedan uzdržani glas, Predstavnički dom donio je Odluku o potvrđivanju Odluke o razrješenju i imenovanjuu članova Komisije za vrijednosne papire.  Razrješavaju se dužnosti: Hasan Čelam, Milorad Rajić i Mate Živković, a imenuju se novi članovi – Esad Dželilović predsjednik, Matej Živković zamjenik predsjednika, i članovi:  Amir Ibrović, Adnan Zukić i Romeo Zelenika.

Sa 71 glasom za, tri glasa protiv i bez uzdržanih glasova, usvojen je Prijedlog Odluke o razrješenju i izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i pojedinih članova u određenim radnim tijelima.

 

Predsjedavajući je prije zaključivanja sjednice kazao, da se konsultirao sa Klubom zastupnika SDP, u vezi sa predloženim zaključkom u sklopu tačke Prijedlog Budežta Federacije BiH za 2020. godinu, kojim se traži izdvajanje sredstava za projekat promocije  izlaznosti građana na  lokalne izbore 2020. godine u Općini Srebrenica. Klub zastupnika SDP prihvatio je  obrazloženje Vlade Federacije BiH i o ovom zaključku se neće izjašnjavati.

 

 

Predsjedavajući zaključio rad 9. redovne sjednice Predstavničkog doma Parlamenta FBiH u 13.37.

 

 

Transkript i prijepis transkripta sjednice čine sastavni dio Zapisnika.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     v. d. SEKRETARA                                                                              PREDSJEDAVAJUĆI

                PREDSTAVNIČKOG DOMA                                                             PREDSTAVNIČKOG DOMA

            PARLAMENTA FEDERACIJE BIH                                                PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

            

                       Stela Ibrović                                                                                          Mirsad Zaimović


 

Zapisnici sa sjednica