Sjednica je počela u 12.00. u Hotelu Hills.

Sjednicom je predsjedavao potpredsjedavajući Mladen Bošković.

Potredsjedavajući Bošković pozdravio je zastupnice i zastupnike, goste kao i predstavnike akreditiranih medijskih kuća koji prate rad sjednice.

Prema evidenciji Stručne službe, potpredsjedavajući je konstatovao da sjednici prisustvuje dovoljan broj zastupnika za kvalitetan rad i odlučivanje.

            Odsustvo sa sjednice opravdali su: Zeid Mujić, Amela Kuskunović, Ivan Musa, Mirsad Zaimović, Osman Ćatić, Husein Topčagić, Nasiha Pozder, Ismet Osmanović, Adis Arapović, Adin Huremović i Adisa Kokić-Hinović.

            U raspravi o izmjenama i dopunama dnevnog reda učestvovali su: Adnan Efendić, Alma Kratina, Jelka Milićević, Damir Mašić, Hasan Muratović, Sabina Ćudić, Irfan Čengić i Husein Rošić. Nako rasprave o izmjenama i dopunama dnevnog reda ministrica Jelka Milićević ispred Vlade FBiH povukla je Prijedlog Zakona o doprinosima i Prijedlog Zakona o porezu na dohodak.

Sa 61 glasom za, bez glasova protiv i bez uzdržanih glasova, usvojen je sljedeći:

 

D N E V N I  R E D

 

 1. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u FBiH – skraćeni postupak,
 2. Prijedlog Zakona o dopunama Zakona o vanparničnom postupku – skraćeni postupak,
 3. Prijedlog Zakona o dopuni zakona o koncesijama – skraćeni postupak,
 4. Prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o sudovima FBiH, predlagači: Petar Galić i Ante Baković – skraćeni postupak,
 5. Prijedlog Odluke o donošenju Regulacionog plana historijskog gradskog područja Počitelj za period od deset godina,
 6. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju Projekta Energetska efikasnost u javnim zgradama Sarajevo,
 7. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BIH za 2019. godinu (konsolidovani) i Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Federalnog fonda solidarnosti za 2019. godinu,
 8. a) Izvještaj o radu i finansijsko-materijalnom poslovanju Federalne agencije za   

         upravljanje oduzetom imovinom za period 01.07.-31.12.2019. godine,

 1. Izvještaj o radu i finansijsko-materijalnom poslovanju Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom za period 01.01.-30.06.2020. godine,
 2. Informacija Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom koja se odnosi na analizu podataka dostavljenih od strane sudova i tužilaštava u Federaciji BiH u kojima je predložena i izrečena mjera oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom u Federaciji BIH u periodu 01.01.-31.12.2019. godine,
 1. Izvještaj o izvršenju Programa rada Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji BiH za 2019. godinu,
 2. Izvještaj Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za 2019. godinu,
 3. Izvještaj o radu Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2019. godinu,
 4. Izvještaj o zaduženju Federacije BIH po osnovu emisije (5Y) obveznica na dan 08.09.2020. godine,
 5. Izbori i imenovanja.

 

 1. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u FBiH – skraćeni postupak

 

Prijedlog Zakona utvrdila je Vlada FBiH.

Prijedlog Zakona razmatrala su nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

Ispred Vlade FBiH dodatno obrazloženje dao je Stipe Buljan.

Prije otvaranja pretresa, potpredsjedavajući je na osnovu člana 172. stav 3. Poslovnika kazao da se ne radi o složenom i obimnom Prijedlogu Zakona, te pozvao zastupnike da se izjasne da li će se razmatrati po skraćenom postupku, a što je na osnovu pojedinačnog izjašnjavanja,  sa 58 glasova za, bez glasova protiv i uz četiri uzdržana glasa usvojeno.

U raspravi su učestvovali: Sabina Ćudić i Nijaz Helez.

Klub zastupnika Naša stranka podnio je jedan amandman (član 4., briše se), a koji nije  usvojen.

Sa 57 glasova za, bez glasova protiv i uz četiri uzdržana glasa, usvojen je Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u FBiH.

Zaključak kojeg je predložio zastupnik Nijaz Helez (Vlada FBiH se obavezuje da će svojim autoritetom prema preduzeću Pretis omogućiti povrat preko 4 miliona KM preduzeću Binas d.o.o. Bugojno, u što kraćem roku kako bi se ovo preduzeće gdje je većinski vlasnik Vlada FBiH, kao i Pretis uspjelo konsolidirati), nije usvojen (29 glasova za, bez glasova protiv i 29 uzdržanih glasova).

 

 1. Prijedlog Zakona o dopunama Zakona o vanparničnom postupku – skraćeni postupak,

 

Prijedlog Zakona utvrdila je Vlada FBiH.

Prijedlog Zakona razmatrala su nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

Ispred Vlade FBiH dodatno obrazloženje dao je Damir Šapina.

Prije otvaranja pretresa, potpredsjedavajući je na osnovu člana 172. stav 3. Poslovnika kazao da se ne radi o složenom i obimnom Prijedlogu Zakona, te pozvao zastupnike da se izjasne da li će se razmatrati po skraćenom postupku, a što je sa 62 glasa za, bez glasova protiv i uz bez uzdržanih glasova usvojeno.

U raspravi niko nije učestvovao.

Sa 62 glasa za, bez glasova protiv i bez uzdržanih glasova usvojen je  Prijedlog Zakona o dopunama Zakona o vanparničnom postupku.

 

 1. Prijedlog Zakona o dopuni zakona o koncesijama – skraćeni postupak,

 

Prijedlog Zakona utvrdila je Vlada FBiH.

Prijedlog Zakona razmatrala su nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

      Prije otvaranja pretresa, potpredsjedavajući je na osnovu člana 172. stav 3. Poslovnika kazao da se ne radi o složenom i obimnom Prijedlogu Zakona, te pozvao zastupnike da se izjasne da li će se razmatrati po skraćenom postupku, a što nije usvojeno, te će se ovaj Prijedlog Zakona tretirati u formi nacrta.

     U raspravi niko nije učestvovao.

Nacrt Zakona o dopuni zakona o koncesijama nije usvojen (23 glasa za, bez glasova protiv i uz  38 uzdržanih glasova).

 

 

 1. Prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o sudovima FBiH, predlagači: Petar Galić i Ante Baković – skraćeni postupak,

 

Prijedlog Zakona utvrdili su zastupnici Petar Galić i Ante Baković .

Prijedlog Zakona razmatrala su nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

      Prije otvaranja pretresa, potpredsjedavajući je na osnovu člana 172. stav 3. Poslovnika kazao da se ne radi o složenom i obimnom Prijedlogu Zakona, te pozvao zastupnike da se izjasne da li će se razmatrati po skraćenom postupku, a što je sa 60 glasova za, bez glasova protiv i uz jedan uzdržani glas usvojeno.

U raspravi je učestvovao Hasan Muratović.

Sa 59 glasova za, bez glasova protiv i uz jedan uzdržani glas, usvojen je Prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o sudovima FBiH, sa izmjenom u nazivu zakona, a na prijedlog Vlade FBiH i Zakonodavno-pravne komisije ovog Doma kojeg su predlagači prihvatili.

 

 1. Prijedlog Odluke o donošenju Regulacionog plana historijskog gradskog područja Počitelj za period od deset godina,

Prijedlog Odluke dostavila je Vlada FBiH.

Prijedlog Odluke razmatrala su nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

U raspravi niko nije učestvovao.

Sa 57 glasova za, bez glasova protiv i  bez uzdržanih glasova, Predstavnički dom donio je  Odluku o donošenju Regulacionog plana historijskog gradskog područja Počitelj za period od deset godina.

 1. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju Projekta Energetska efikasnost u javnim zgradama Sarajevo,

Prijedlog Odluke dostavila je Vlada FBiH.

Prijedlog Odluke razmatrala su nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

U raspravi niko nije učestvovao.

Sa 59 glasova za, bez glasova protiv i  bez uzdržanih glasova, Predstavnički dom donio je Odluku o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju Projekta Energetska efikasnost u javnim zgradama Sarajevo.

 1. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BIH za 2019. godinu (konsolidovani) i Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Federalnog fonda solidarnosti za 2019. godinu,

 

Prijedlog Odluke dostavila je Vlada FBiH.

Prijedlog Odluke razmatrala su nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

Ispred Zavoda zdravstvenog osiguranja dodatno obrazloženje dala je direktorica Vlatka Martinović.

U raspravi su učestvovali: Senaid Begić, Jasmina Zubić, Alma Kratina, Salmir Kaplan, Mara Đukić, te direktorica Martinović.

Sa 57 glasova za, dva glasa protiv i uz dva uzdržana glasa, Predstavnički dom donio je Odluku o davanju saglasnosti na izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2019. godinu (konsolidovani) i Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Federalnog fonda solidarnosti za 2019. godinu.

 

 

 

 

8. a) Izvještaj o radu i finansijsko-materijalnom poslovanju Federalne agencije za   

         upravljanje oduzetom imovinom za period 01.07.-31.12.2019. godine,

 1. Izvještaj o radu i finansijsko-materijalnom poslovanju Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom za period 01.01.-30.06.2020. godine,
 2. Informacija Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom koja se odnosi na analizu podataka dostavljenih od strane sudova i tužilaštava u Federaciji BiH u kojima je predložena i izrečena mjera oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom u Federaciji BIH u periodu 01.01.-31.12.2019. godine,

 

Ispred Agencije obrazlagala je Hanadi Karić.

Potpredsjedavajući je dao kratku pauzu kako bi se konsultirao sa predsjednicima klubova, budući da se u hotelu, postupajući po prijavi nalazi katonalna inspekcija. Sekretar Doma je o  tome obavijestio zastupnike.

Nakon kratkih konsultacija prešlo se na izjašnjavanje o tački 8. dnevnoga reda.

Sa 51 glasom za, bez glasova protiv i uz dva uzdržana glasa Predstavnički dom je zaključkom prihvatio  Izvještaj o radu i finansijsko-materijalnom poslovanju Federalne agencije za  upravljanje oduzetom imovinom za period 01.07.-31.12.2019. godine.

Sa 51 glasom za, bez glasova protiv i uz dva uzdržana glasa Predstavnički dom je zaključkom prihvatio Izvještaj o radu i finansijsko-materijalnom poslovanju Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom za period 01.01.-30.06.2020. godine.

Predstavnički dom primio je na znanje Informaciju Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom koja se odnosi na analizu podataka dostavljenih od strane sudova i tužilaštava u Federaciji BiH u kojima je predložena i izrečena mjera oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom u Federaciji BIH u periodu 01.01.-31.12.2019. godine.

 

 1.  Izvještaj o izvršenju Programa rada Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji BiH za 2019. godinu,

 

Članom 14. Zakona o reviziji privatizacije državnog kapitala u privrednim društvima i bankama definisana je obaveza Agencije  prema Parlamentu Federacije BiH.

Izvještaj su razmatrala nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

U raspravi niko nije učestvovao.

Sa 52 glasa za, tri glasa protiv i uz jedan uzdržani glas Predstavnički dom zaključkom je prihvatio  Izvještaj o izvršenju Programa rada Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji BiH za 2019. godinu.

 

 1. Izvještaj Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za 2019. godinu,

Izvještaj  su razmatrala nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

Ispred Odbora za rad i socijalnu zaštitu  obrazlagala je Mira Grgić.

            Sa 56 glasova za, bez glasova protiv i uz jedan uzdržani glas Predstavnički dom je zaključkom prihvatio Izvještaj Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za 2019. godinu.

 1. Izvještaj o radu Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2019. godinu,

Izvještaj je dostavila Vlada FBiH.

Izvještaj  su razmatrala nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

U raspravi niko nije učestvovao.

Sa 50 glasova za, bez glasova protiv i uz četiri uzdržana glasa, Predstavnički dom je zaključkom prihvatio  Izvještaj o radu Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2019. godinu.

 1. Izvještaj o zaduženju Federacije BiH po osnovu emisije (5Y) obveznica na dan 08.09.2020. godine,

 

Izvještaj je dostavila Vlada FBiH.

Izvještaj  su razmatrala nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

U raspravi niko nije učestvovao.

Predstavnički dom primio je k zanju  Izvještaj o zaduženju Federacije BiH po osnovu emisije (5Y) obveznica na dan 08.09.2020. godine.

 1. Izbori i imenovanja.

Po ovoj tački dnevnog reda  Komisija  za izbor i imenovanje nije usaglasila  tekst oko radnih tijela.

Potpredsjedavajući je zaključio rad 15. redovne sjedice u 16.00.

     Transkript i prijepis transkripta sjednice čine sastavni dio Zapisnika.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         SEKRETAR                                                                             PREDSJEDAVAJUĆI

                PREDSTAVNIČKOG DOMA                                                       PREDSTAVNIČKOG DOMA

            PARLAMENTA FEDERACIJE BIH                                         PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

            

                       Ivan Miličević                                                                                  Mirsad Zaimović

Zapisnici sa sjednica