Sjednica je počela u 14.30.

Sjednici je predsjedavao predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH Elvir Karajbić.

Predsjedavajući Karajbić pozdravio je zastupnice i zastupnike, predsjednika i potpredsjednike Federacije BiH, premijera, predstavnike Međunarodne zajednice, kao i predstavnike akreditiranih medijskih kuća koji prate rad sjednice.

Odsustvo sa sjednice opravdala je Belma Pojskić.

Prijedlog dnevnog reda zastupnici su dobili uz poziv za sjednicu.

U raspravi o dnevnom redu učestvovali su: Damir Mašić, Ama Kratina, Irfan Čengić, Sabina Ćudić, Mirvet Beganović i Husein Rošić.

Prijedlog Vlade Federacije BiH da se Prijedlog Budžeta za 2019. godinu razmatra po hitnom postupku, na osnovu pojedinačnog izjašnjavanja je usvojen sa, 55 glasova za, 33 glasa protiv i uz šest uzdržanih glasova.

Prijedlog Vlade Federacije BiH da se Prijedlog Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije BiH za 2019. godinu razmatra po hitnom postupku, usvojen je sa 53 glasa za, 27 glasova protiv i uz pet uzdržanih glasova.

Prijedlog Vlade Federacije BiH da se Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o budžetima u Federaciji BiH razmatra po hitnom postupku, usvojen je sa 52 glasa za, 31 glasom protiv i uz šest uzdržanih glasova.

 

Sa 51 glasom za, 20 glasova protiv i uz 14 uzdržanih glasova, usvojen je sljedeći:

D N E V N I   R E D

 

 1. Prijedlog Budžeta Federacije BiH za 2019. godinu – hitni postupak,
 2. Prijedlog Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije BiH za 2019. godinu – hitni postupak,
 3. Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o budžetima u Federaciji BiH – hitni postupak,
 4. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2019. godinu, i procjena Plana za 2020. i 2021. godinu i Odluka o izvršavanju Finansijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2019. godinu,
 5. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2019. godinu i Odluka o izvršavanju Finansijskog plana Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2019. godinu,
 6. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja i  reosiguranja Federacije BiH za 2019. godinu (konsolidovani) i Finansijski plan Federalnog fonda solidarnosti za 2019. godinu (Anex I) i Odluka o načinu izvršavanja Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2019. godinu.

 

 1. Prijedlog Budžeta Federacije BiH za 2019. godinu – hitni postupak,

 

Prijedlog Budžeta utvrdila je Vlada Federacije BiH.

Uime Vlade Federacije BiH dodatno obrazloženje dao je premijer Fadil Novalić.

U raspravi su učestvovalI: Sabina Ćudić, Kenela Zuko, Jasmina Zubić, Salko Zildžić, Damir Mašić, Melika Mahmutbegović, Mirvet Beganović, Husein Rošić, Samer Rešidat, Alma Kratina, Ahmed Džubur, Sanela Klarić, Albin Muslić, Elzina Pirić, Azra Hadžić-Bećirspahić, Nihad Čolpa, Irfan Čengić, Lana Prlić, Dževad Adžem, Ivan Boban, Amer Obradović, Miomirka Melank, Hamdija Abdić i Tahir Nuhić.

Dogovoreno je da se rasprava obavi i po tački 2. i 3.  dnevnog reda, a da Vlada održi sjednicu kako bi se izjasnila o amandmanima.

 

 1. Prijedlog Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije BiH za 2019. godinu – hitni postupak

 

Prijedlog Budžeta utvrdila je Vlada Federacije BiH.

Uime Vlade Federacije BiH niko nije obrazlagao.

U raspravi je učestvovala Mira Grgić, te dala kratko obrazloženje o predložena dva amandmana.

 

 1. Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o budžetima u Federaciji BiH – hitni postupak,

 

Prijedlog Budžeta utvrdila je Vlada Federacije BiH.

Uime Vlade Federacije BiH niko nije obrazlagao.

U raspravi su učestvovali: Ahmed Džubur, Lana Prlić  i Irfan Čengić.

 

Predsjedavajući je dao pauzu do 19.30.

 

Nakon pauze, uime Vlade Federacije BiH, premijer Fadil Novalić izjasnio se o predloženim amandmanima, te kazao da je Vlada održala sjednicu  i odbila sve amandmane na Prijedlog Budžeta Federacije BiH za 2019. godinu, na Prijedlog Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije BiH za 2019. godinu kao i na Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o budžetima u Federaciji BiH.

Dževad Adžem podnio je šest amandmana.  Zastupnik Adžem povukao je pet amandmana i tražio izjašnjenje o amandmanu koji se odnosi na povećanje grantova nižim nivoima vlasti, a koji nije usvojen (33 glasa za, 16 glasova protiv i uz 33 uzdržana glasa).

Amandman I. zastupnice Alme Kratina, koji se odnosi na sufinansiranje rada ustanova socijalne zaštite za zbrinjavanje na nivou Federacije BiH nije usvojen (29 glasova za, 14 glasova protiv i uz 36 uzdržanih glasova). Amamndman II. zastupnice Alme Kratina, koji se odnosi na provedbu Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, na osnovu pojedinačnog izjašnjavanja nije usvojen (43 glasa za, jedan glas protiv i uz 42 uzdržana glasa).

Amandmani Amera Obradovića: Amandman I., koji se odnosi na ekonomski kod 6143, nije usvojen (15 glasova za, 13 glasova protiv i uz 41 uzdržani glas), Amandman II., koji se odnosi na ekonomski kod 6141, nije usvojen (26 glasova za, 10 glasova protiv i uz 42 uzdržana glasa). Amandman III., koji se odnosi na ekonomski kod 6143, nije usvojen (26 glasova za, 11 glasova protiv i uz 38 uzdržanih glasova).

Amandmani Albina Muslića: Amandman I. koji se odnosi na kod 8216 nije usvojen (32 glasa za, 14 glasova protiv i uz 24 uzdržana glasa), Amandman II., koji se odnosi na kod 8121 nije usvojen (33 glasa za, 15 glasova protiv i uz 23 uzdržana glasa).

Mile Atlagić podnio je osam amamdna. Budući da nije prisutan u sali, o njegovim amandamnima zastupnici se nisu izjašnjavali.

Amandmani klubova zastupnika SDP, DF i Naše stranke: Amandman I.,  koji se odnosi na ekonomski kod 2801, nije usvojen (30 glasova za, 22 glasa protiv i uz 27 uzdržanih glasova). Amandman II., koji se odnosi na ekonomski kod 2801 nije usvojen (31 glas za, 24 glasa protiv i uz 26 uzdržanih glasova). Amandman III., koji se odnosi na ekonomski kod 2602 nije usvojen (31 glas za, 26 glasova protiv i uz 24 uzdržana glasa).

Klub zastupnika SDA podnio je jedan amandman od kojeg je odustao.

Adnan Efendić, Husein Rošić i Suad Kaknjo podnijeli su jedan amandman od kojeg su odustali.

Amandman Ivana Bobana koji se odnosi na ekonomski kod 614, pozicija 5001,  nije usvojen (26 glasova za, 24 glasa protiv i uz 19 uzdržanih glasova).

Sabina Ćudić podnijela je pet amandmana.  Zastupnica Ćudić kazala je da se zbog efikasnosti obuhvati izjašnjavanje o ostalim amandmanima Naše stranke, te traži da se zastupnici izjasne o amandmanima I., IV.,V i X., a o ostalim amandmanima, koje su podnijeli zastupnici Naše stranke ne traži izjašnjenje.

Amandman I., koji se odnosi na sredstva za izjednačavanje, odnosno ukidanje teritorijalne diskriminacije nezaposlenih porodilja, na osnovu pojedinačnog izjašnjavanja nije usvojen (40 glasova za, pet glasova protiv i uz 42 uzdržana glasa). Amandman IV., kojega je podnijela zastupnica Sanela Klarić, a koji se odnosi na ekonomski kod 6139 (ugovorene i druge posebne usluge) nije usvojen (28 glasova za, 17 glasova protiv i uz 33 uzdržana glasa). Amanadman V., kojeg je podnijela Sabina Ćudić,  a koji se odnosi na ekonomski kod 6141 – transfer za finansiranje obrazovanja,  nije usvojen (23 glasa za, 17 glasova protiv i uz 31 uzdržani glas). Amandman X., kojeg je podnijela Sanela Klarić, a koji se odnosi na ekonomski koj 6139, nije usvojen  (25 glasova za, 14 glasova protiv i uz 32 uzdržana glasa).

Ahmed Džubur podnio je dva amandmana, vezana za sufinansiranje i zaštitu nacionalnih spomenika – Partizansko spomen groblje u Mostaru i stara gradska jezgra u Mostaru, od kojih je odustao.

Nihad Čolpa podnio je devet amandmana. Traži izjašnjenje o amandmanima II., VI., VIII. i IX. Amamdnan II., koji se odnosi na rekonstrukciju i investiciju u Policijsku akademiju na osnovu pojedinačng izjašnjavanja nije usvojen (37 glasova za, 16 glasova protiv i uz 31 uzdržani glas). Amandman VI., koji se odnosi na ekonomski kod 6154 nije usvojen (22 glasa za, 23 glasa protiv i uz 29 uzdržanih glasova).  Amandman VIII., koji se odnosi na ekonomski kod 8213, nije usvojen (22 glasa za, 22 glasa protiv i uz 28 uzdržanih glasova).  Amandman IX., koji se odnosi na ekonomski kod 6154, nije usvojen (23 glasa za, 19 glasova protiv i uz 33 uzdržana glasa).

                     Ismet Osmanović podnio je jedan amandman, od kojeg je odustao.

Irfan Čengić podnio je 28 amandmana. Ne traži izjašnjenje o amandmanima III., XIV, XVII, XVIII, XIX. XX. i XXI, a traži izjašnjenje o ostalim amandmanima.  Amandman I., koji se odnosi na ekonomski kod 6143, na osnovu pojedinačnog izjašnjavanja nije usvojen (29 glasova za, 17 glasova protiv i uz 29 uzdržanih glasova).Amandman II., koji se odnosi na ekonomski kod 6141, na osnovu pojedinačnog izjašnjavanja nije usvojen (22 glasa za, 19 glasova protiv i uz 21 uzdržani glas). Amandman IV., koji se odnosi na ekonomski kod 6139, na osnovu pojedinačnog izjašnjavanja nije usvojen (29 glasova za, 16 glasova protiv i uz 32 uzdržana glasa).  Amandman V., koji se odnosi na ekonosmki kod 6139, nije usvojen (21 glas za, 15 glasova protiv i uz 22 udržana glasa). Amandman VI., koji se odnosi na ekonomski kod 6143, nije usvojen (23 glasa za, 18 glasova protiv i uz 22 udržana glasa).  Amandman VII. koji se odnosi na ekonomski kod 6143 nije usvojen (19 glasova za, 20 glasova protiv i uz 19 udržanih glasa). Amandman VIII., koji se odnosi na ekonomski kod 6143 nije usvojen (21 glas za, 18 glasova protiv i uz 19 udržanih glasa). Amandman IX., koji se odnosi na ekonomski kod 6143  nije usvojen (18 glasova za, 19 glasova protiv i uz 21 udržani glas). Amandman X., koji se odnosi na ekonomski kod 6143 nije usvojen (19 glasova za, 22 glasa protiv i uz 21 udržani glas).  Amandman XI., koji se odnosi na ekonomski kod 6143 nije usvojen (20 glasova za, 26 glasova protiv i uz 26 udržanih glasova). Amandman XII., koji se odnosi na ekonomski kod 6139 nije usvojen (11 glasova za, 23 glasa protiv i uz 16 udržanih glasova). Amandman XIII., koji se odnosi na ekonomski kod 6139, nije usvojen (14 glasova za, 25 glasova protiv i uz 18 udržanih glasova). Amandman XV., koji se odnosi na ekonomski kod 6143, nije usvojen (20 glasova za, 28 glasova protiv i uz 15 udržanih glasova). Amandman XVI. koji se odnosi na ekonomski kod 6139, nije usvojen (20 glasova za, 31 glas protiv i uz 13 udržanih glasova). O amandmanima od XVII do XXI nije traženo izjašnjavanje. Amandman XXII., koji se odnosi na ekonomski kod 6144, nije usvojen (28 glasova za, 30 glasova protiv i uz 12 udržanih glasova). Amandman XXIII., koji se odnosi na ekonomski kod 6141 nije usvojen (22 glasa za, 30 glasova protiv i uz 14 udržanih glasova). Amandman XXIV., koji se odnosi na ekonomski kod 6141, nije usvojen (20 glasova za, 31 glas protiv i uz 11 udržanih glasova). Amandman XXV., koji se odnosi na poziciju 6401, nije usvojen (18 glasova za, 35 glasova protiv i uz 10 udržanih glasova). Amandman XXVI., koji se odnosi na poziciju 1002, nije usvojen (22 glasa za, 31 glas protiv i uz 12 udržanih glasova). Amandman XXVII., koji se odnosi na poziciju 1002, nije usvojen (19 glasova za, 35 glasova protiv i uz 12 udržanih glasova). Amandman XXVIII., koji se odnosi na poziciju 5401, nije usvojen (21 glas za, 29 glasova protiv i uz 11 udržanih glasova).

            Amandman Lane Prlić koji se odnosi na Omladinski kulturni centar Abrašević u Mostaru nije usvojen (32 glasa za, 35 glasova protiv i uz 13 uzdranih glasova).

Predsjedavajući je pozvao zastupnike da se izjasne o Prijedlgu Budžeta Federacije BIH za 2019. godinu. Nakon glasanja zatraženo je pojedinačno izjašnjavanje.

Prije pojedinačnog izjašnjavanja, Elzina Pirić uime Kluba zastupnika PDA, tražila je petominutnu pauzu zbog konsultacija u Klubu.

 

Nakon pauze, na osnovu pojedinačnog izjašnjavanja, sa 57 glasova za, 25 glasova protiv i uz četiri uzdržana glasa, usvojen je Prijedlog Budžeta Federacije BiH za 2019. godinu.

Klub zastupnika SBB predložio je zaključak o kojem su se zastupnci izjašnjvali.

Sa 58 glasova za, četiri glasa protiv i uz 21 uzdržani glas, usvojen je sljedeći:

 

Z A K LJ U Č A K

 

Obavezuje se Vlada Federacije BiH i Federalno Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva da prilikom izrade Rebalansa budžeta izdvoji 2 miliona KM za razvoj namjenske industrije na teritoriji Unsko-sanskog kantona.

 

Zaključak Kluba zastupnika SDP BiH (Nalaže se Vladi Federacije BiH da hitno obustavi sva imenovanja u svojoj nadležnosti do izbora nove izvršne vlasti u Federaciji BiH) nije usvojen (40 glasova za, 28 glasova protiv i uz 15 uzdržanih glasova).

Drugi zaključak Kluba zastupnika SDPBiH (Nalaže se Vladi Federacije BiH da u hitnoj proceduri uputi izmjene Zakona o platama i naknadama u organima vlasti Federacije BiH kako bi se izabrani i imenovani zvaničnici kao i nosioci izvršnih funkcija u Federaciji BiH u potpunosti izuzeli iz ovog Zakona kao i od zajedničkog utvrđivanja osnovice za obračun plata koji se odnosi na administraciju u Federaciji BiH), na osnovu pojedinačnog izjašnjavanja nije usvojen (42 glasa za, 21 glas protiv i uz 21 uzdržani glas).

2.Prijedlog Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije BiH- hitni postupak

 

Prešlo se na izjašnjavanja o amandmanima koji su podneseni na Prijedlog Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije BiH. Mira Grgić podnijela je dva amandmana. Tražila je da se Dom izjasni o amandmanu II., koji se odnosi na član 22., a koji nije usvojen (37 glasova za, 16 glasova protiv i uz 22 uzdržana amandmana).

Amandman Kluba zastupnika Koalcije DF-GS, koji se odnosi  na član 9., nije usvojen (21 glas za, 26 glasova protiv i uz 26 uzdržanih glasova).

 

Sa 58 glasova za, 19 glasova protiv i uz pet uzdržanih glasova, usvojen je Prijedlog Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije BiH za 2019. godinu.

 

3.Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o budžetima u Federaciji BiH - hitni postupak

 

Amandman Lane Prlić na Prijedlog Zakona o  dopuni Zakona o budžetima u Federaciji BiH , a koji se odnosi na član 1., na osnovu pojedinačnog izjašnjavanja nije usvojen  (39 glasova za, 20 glasova protiv  uz 25 uzdržanih glasova).

 

Sa 54 glasa za, 19 glasova protiv i uz tri uzdržana glasa, usvojen je Prijedlog Zakona  odopuni Zakona o budžetima u Federaciji BiH.

 

 

 

 

 1. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2019. godinu, i procjena Plana za 2020. i 2021. godinu i Odluka o izvršavanju Finansijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2019. godinu,

 

Prijedlog Finansijskog plana i Odluku o izvršavanju Finansijskog plana dostavila je Vlada Federacije BiH.

U raspravi niko nije učestvovao.

Sa 61 glasom za, 19 glasova protiv i uz pet uzdržanih glasova, Predstavnički dom donio je  Odluku o davanju saglasnosti na Finansijski plan Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2019. godinu, i procjenu Plana za 2020. i 2021. godinu i Odluku o izvršavanju Finansijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2019. godinu.

 

 

 1. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2019. godinu i Odluka o izvršavanju Finansijskog plana Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2019. godinu,

 

Prijedlog Odluke dostavila je Vlada Federacije BiH.

U raspravi niko nije učestvovao.

Sa 58 glasova za 13 glasova protiv i uz šest uzdržanih glasova, Predstavnički dom donio je  Odluku o davanju saglasnosti na Finansijski plan Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2019. godinu i Odluka o izvršavanju Finansijskog plana Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2019. godinu.

 

 1. Prijedlog Odluke o davanju saglasnsti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja i  reosiguranja Federacije BiH za 2019. godinu (konsolidovani) i Finansijski plan Federalnog fonda solidarnosti za 2019. godinu (Anex I) i Odluka o načinu izvršavanja Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2019. godinu.

 

Prijedlog Odluke dostavila je Vlada Federacije BiH.

Uime Vlade Federacije BiH niko nije obrazlagao.

U raspravi su učestvovali: Azra Hadžić-Bećirspahić, Denijal Tulumović, Jasmina Zubić  i Mara Đukić.

 

Sa 57 glasova za, četiri glasa protiv i uz 18 uzdržanih glasova, Predstavnički dom donio je  Odluku o davanju saglasnsti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja i  reosiguranja Federacije BiH za 2019. godinu (konsolidovani) i Finansijski plan Federalnog fonda solidarnosti za 2019. godinu (Anex I) i Odluku o načinu izvršavanja Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2019. godinu.

 

Uime Kluba zastupnika SBB, Azra Hadžić - Bećirspahić predložila je zaključak o kojem su se zastupnici izjašnjavali.

Sa 56 glasova za, tri glasa protiv i uz 10 uzdržanih glasova, usvojen je sljedeći:

 

Z A K LJ U Č A K

 

Na osnovu Prijedloga Odluke o davanju saglasnosti na finansijski plan  Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2019. godinu i Finansijski plan Federalnog fonda solidarnsoti za 2019. godinu zahtjevamo da Vlada Federacije BiH u saradnji sa resornim ministarstvom i Federalnim zavodom zdravstvenog osiguranja u što hitnijem roku izvrši procjenu potrebnih sredstava za nabavku lijekova koji su potrebni za liječenje djece oboljelih od malignih oboljenja, te da se ista uvrste u Rebalans finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja koji će biti neophodno uraditi u što skorijem roku.

 

 

Predsjedavajući je zaključio rad 1. Vanredne sjednice u 22.27.

 

 

Transkript i prijepis transkripta sjednice čine sastavni dio Zapisnika.

 

 

 

 

 

 

                     v. d. SEKRETARA                                                                  PREDSJEDAVAJUĆI

                PREDSTAVNIČKOG DOMA                                                PREDSTAVNIČKOG DOMA

            PARLAMENTA FEDERACIJE BIH                                   PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

            

                       Stela Ibrović                                                                           mr.sci.  Elvir Karajbić

 

 

 


 

Zapisnici sa sjednica