Sjednica je počela u 19.24.

Sjednici je predsjedavao predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH Mirsad Zaimović.

Predsjedavajući Zaimović pozdravio je zastupnice i zastupnike, goste kao i predstavnike akreditiranih medijskih kuća koji prate rad sjednice.

Odsustvo sa sjednice opravdali su: Zeid Mujić, Suad Kaknjo, Tahir Nuhić, Mirvet Beganović, Mujo Hasić i Sanela Klarić.

Prema evidenciji Stručne službe, predsjedavajući je konstatovao da sjednici prisustvuje dovoljan broj zastupnika za kvalitetan rad i odlučivanje.

Prešlo se na izjašnjavanje o hitnosti postupka Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o električnoj energiji a što je sa 53 glasa za, 24 glasa protiv i uz četiri uzdržana glasa usvojeno.

Sa 57 glasova za, 18 glasova protiv i uz dva uzdržana glasa, usvojen je sljedeći:

 

 

D N E V N I   R E D

 

  1. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o električnoj energiji – hitni postupak,
  2. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona i finansijskoj konsolidaciji privrednih društava – skraćeni postupak,
  3. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Finanijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2019. godinu (konsolidovani) izmjene i dopune Finansijskog plana Federalnog fonda solidarnosti za 2019. godinu (Anex I) i Odluke o načinu izvršavanja Rebalansa Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BIH za 2019. godinu,
  4. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između BiH i Svjetske banke – Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za Projekat jačanja bankarskog sektora,
  5. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Okvirnom sporazumu  o zajmu između Razvojne banke Vijeća Evrope (CEB) i BiH za realizaciju Projekta „Izgradnja regionalnog vodovoda Plava voda“.

 

 

 

 

 

  1. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o električnoj energiji – hitni postupak

 

Prijedlog Zakona utvrdila je Vlada Federacije BiH.

U ime Vlade dodatno obrazloženje dao je premijer Fadil Novalić.

U raspravi je učestvovao Nermin Muzur.

Sa 53 glasa za, 19 glasova protiv i uz jedan uzdržani glas, usvojen je Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o električnoj energiji.

 

  1. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona i finansijskoj konsolidaciji privrednih društava – skraćeni postupak

 

Prijedlog Zakona utvrdila je Vlada Federacije BiH.

U ime Vlade dodatno obrazloženje dala je ministrica Jelka Milićević.

Prije otvaranja pretresa, predsjedavajući je, na osnovu člana 172. stav 3. Poslovnika kazao da se ne radi o složenom i obimnom Prijedlogu Zakona, te pozvao zastupnike da se izjasne da li će se razmatrati po skraćenom postupku, a što je sa 55 glasova za, 13 glasova protiv i uz pet uzdržanih glasova usvojeno.

U raspravi su učestvovali: Azra Hadžić-Bećirspahić, ministrica Jelka Milićević, Sanela Prašović-Gadžo, Munib Jusufović, Husein Rošić i Hamdija Abdić.

Sa 60 glasova, osam glasova protiv i uz šest uzdržanih glasova, usvojen je Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona i finansijskoj konsolidaciji privrednih društava.

 

  1. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Finanijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2019. godinu (konsolidovani) izmjene i dopune Finansijskog plana Federalnog fonda solidarnosti za 2019. godinu (Anex I) i Odluke o načinu izvršavanja Rebalansa Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BIH za 2019. godinu,

 

 U ime Vlade Federacije BiH niko nije obrazlagao.

 U raspravi je učestvovala Sanela Prašović-Gadžo.

 Sa 59 glasova za, devet glasova protiv i uz sedam uzdržanih glasova, uvojen je Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2019. godinu (konsolidovani) izmjene i dopune Finansijskog plana Federalnog fonda solidarnosti za 2019. godinu (Anex I) i Odluke o načinu izvršavanja Rebalansa Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2019. godinu.

 

  1. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između BiH i Svjetske banke – Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za Projekat jačanja bankarskog sektora,

 

Prijedlog Odluke utvrdila je Vlada Federacije BiH.

U ime Vlade dodatno obrazloženje dala je ministrica Jelka Milićević.

U raspravi niko nije učestvovao.

Sa 56 glasova za, 10 glasova protiv i uz sedam uzdržanih glasova, usvojen je Prijedlog Odluke o prihvaćanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između BiH i Svjetske banke – Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za Projekat jačanja bankarskog sektora.

 

  1. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Okvirnom sporazumu o zajmu između Razvojne banke Vijeća Evrope (CEB) i BiH za realizaciju Projekta „Izgradnja regionalnog vodovoda Plava voda“

 

Prijedlog Odluke utvrdila je Vlada Federacije BiH.

U ime Vlade dodatno obrazloženje dala je ministrica Jelka Milićević.

U raspravi niko nije učestvovao.

Sa 59 glasova za, sedam glasova protiv i uz osam uzdržanih glasova, usvojen je Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Okvirnom sporazumu o zajmu između Razvojne banke Vijeća Evrope (CEB) i BiH za realizaciju Projekta „Izgradnja regionalnog vodovoda Plava voda“.

 

 

 

 

 Predsjedavajući je zaključio rad 5. vanredne sjednice u 19.55.

 

Transkript i prijepis transkripta sjednice čine sastavni dio Zapisnika.

 

 

 

 

 

 

 

 

                     v. d. SEKRETARA                                                                        PREDSJEDAVAJUĆI

                PREDSTAVNIČKOG DOMA                                                     PREDSTAVNIČKOG DOMA

            PARLAMENTA FEDERACIJE BIH                                        PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

            

                       Stela Ibrović                                                                                    Mirsad Zaimović


 

Zapisnici sa sjednica