Online sjednica je počela u 11.08.

Sjednici je predsjedavao predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH Mirsad Zaimović.

Predsjedavajući Zaimović pozdravio je zastupnice i zastupnike, goste kao i predstavnike akreditiranih medijskih kuća koji prate rad sjednice.

Odsustvo sa sjednice opravdali su: Melika Mahmutbegović i Mujo Hasić.

Prema evidenciji Stručne službe, predsjedavajući je konstatovao da sjednici prisustvuje dovoljan broj zastupnika za kvalitetan rad i odlučivanje.

Prije nego se počelo sa radom, bilo je potrebno izvršiti verifikaciju mandata Majri Dautbegović. Ispred Komisije dodatno obrazloženje dala je Dženana Hodžić i kazala da je 02.02.2021. godine Salem Marić podnio zahtjev za razrješenje dužnosti zastupnika u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, zbog nove funkcije koju je prihvatio.

U raspravi niko nije učestvovao, te je sa 70 glasova za, bez glasova protiv i bez uzdržanih glasova usvojen Izvještaj Mandatno-imunitetne komisije i time verificiran mandat Majri Dautbegović. Novoizabrana zastupnica dala je svečanu izjavu.

 

Sa 77 glasova za, bez glasova protiv i bez uzdržanih glasova, usvojen je sljedeći:

 

D N E V N I  R E D

 

  1. Pogoršanje epidemiološke slike u Federaciji BiH kao posljedica pandemije Covid-19 i prijedlog mjera za njeno suzbijanje.

 

  1. Pogoršanje epidemiološke slike u Federaciji BiH kao posljedica pandemije Covid-19 i prijedlog mjera za njeno suzbijanje

 

Vlada FBiH dostavila je informaciju vezanu za posljedice djelovanja epidemije koronavirusa Covid-19 26.02.2021. i 12.03.2021. godine.

Ispred Vlade FBiH, premijer Fadil Novalić dao je dodatno obrazoženje.

Ispred Vlade FBiH, ministar Vjekoslav Mandić također se obratio zastupnicima.

Ispred Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, obratila se Marina Bera.

Ispred Zavoda za javno zdravstvo, obartila se Mia Blažević.

Ispred Odbora za zdravstvo, dodatno obrazloženje dao je Mirsad Kacila.

U raspravi su učestvovali:  Damir Mašić,  Sanela Prašović Gadžo, Alma Kratina, Asim Kamber, Salko Zildžić, Mladen Bošković, Marijan Klaić, Zlatko Ercegović, Sabina Ćudić,  Hamdija Abdić, Husein Rošić, Adnan Efendić, Elzina Pirić, Albin Muslić, Dževad Adžem, Mara Đukić, Nijaz Helez, Nihad Čolpa, Hajrudin Žilić, Matea Cakalin, Mirsad Čamdžić, Ankica Kolar Jurčević, Adin Huremović, Jasmina Zubić, Eldin Vrače, Amer Obradović, Mario Mikulić, Suad Kaknjo, Delfa Dejanović, Bajro Makić, Nedžad Šećić, Eldar Čomor, Miralem Galijašević, premijer Fadil Novalić, Marina Bera i Mirsad Kacila.

Odbor za zdravstvo predložio je zaključke. Sa 56 glasova za, bez glasova protiv i uz dva uzdržana glasa, usvojeni su sljedeći:

 

Z A K LJ U Č C I

 

Predstavnički dom Parlamenta FBiH predlaže i spreman je dati veće ingerencije Kriznom štabu Federalnog ministarstva zdravstva prilikom donošenja uniformnih mjera koje se odnose na suzbijanje brzog širenja zaraze izazvane virusom SARS-CoV-2 na području cijele Federacije BiH.

Predstavnički dom Parlamenta FBiH nalaže pooštravanje kontrole već donesenih mjera koje se odnose na suzbijanje posljedica izazvanih virusom SARS-CoV-2 za područje cijele Federacije BiH.

Predstavnički dom Parlamenta FBiH traži da Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva, na dnevnoj bazi, daje informaciju o situaciji zdravstvenog stanja stanovništva u Federaciji BiH, na osnovu informacija prikupljenih od svih kantona u Federaciji BiH.

Predstavnički dom Parlamenta FBiH daje punu podršku u radu i aktivnostima svim članovima ad hoc tima koji je formirala Vlada FBiH a koji je zadužen za razmatranje ponuda i pregovore  oko nabavke vakcina.

Predstavnički dom Parlamenta FBiH preporučuje uvođenje obaveze da se  prilikom ulaska u Bosnu i Hercegovinu, priloži negativan PCR test.

 

Klub zastupnika SDA predložio je pet zaključaka.

O zaključku I. Kluba zastupnika SDA, vezanim za podršku zaključcima Odbora za zdravstvo nije se izjašnjavalo.

 Zaključak II., Kluba zastupnika SDA. Sa 52 glasa za, jednim glasom protiv i uz 23 uzdržana glasa, usvojen je sljedeći:

Z A K LJ U Č A K

 

Predstavnički dom Parlamenta FBiH traži od vlada kantona i kantonalnih kriznih štabova ministarstva zdravstva da, u skladu sa procjenama i analizama epidemiološke situacije u kantonu, po potrebi uvedu restriktivnije mjere u cilju suzbijanja posljedica izazvanih virusom SARS-CoV-2. Također se traži da putem kantonalnih uprava za inspekcijske poslove, uprava policije, kao i drugih nadležnih organa, uspostave adekvatan nadzor nad praćenjem i provođenjem propisanih  mjera od strane Federalnog i kantonalnih kriznih štabova, te poduzimanje svih aktivnosti iz nadležnosti kantona u cilju zaštite života i zdravlja građana.

 

Klub zastupnika SDA predložio je zaključak III.

Sa 51 glasom za, pet glasova protiv i uz 21 uzdržani glas, usvojen je sljedeći:

 

Z A K LJ U Č A K

 

Predstavnički dom Parlamenta FBiH daje punu podršku premijeru Federacije BiH, članovima Vlade Federacije BiH, Federalnog kriznog štaba i ad hoc tima u postupku nabavke cjepiva, kao i svim daljim aktivnostima koje poduzimaju u cilju zaštite života i zdravlja građana BiH.

 

Klub SDA predložio je zaključak IV. Sa 63 glasa za, bez glasova protiv i uz 11 uzdržanih glasova, usvojen je sljedeći:

 

 

 

Z A K LJ U Č A K

 

Predstavnički dom Parlamenta FBiH zadužuje Vladu FBiH da hitno započne sa implementacijom granta za zdravstvo te da taj način upućuje konkretnu podršku zdravstvenom ustanovama.

 

 

Klub zastupnika SDA predložio je zakljuačk V.

Sa 63 glasa za, bez glasova protiv i uz devet uzdržanih glasova, usvojen je sljedeći:

 

Z A K LJ U Č A K

 

Predstavnički dom Parlamenta FBiH traži da se iznađu sredstva za finansiranje prijema zdravstvenih radnika svih profila i nabavku neophodne medicinske opreme u sve zdravstvene ustanove.

 

 

Klub zastupnika HDZBiH  - HNS predložio je dva zaključka.

Zaključak I., Kluba zastupnika HDZBiH-HNS. Sa 54 glasa za, bez glasova protiv i uz 15 uzdržanih glasova, usvojen je sljedeći:

 

Z A K LJ U Č A K

 

Predstavnički dom Parlamenta FBiH zadužuje Vladu FBiH da hitno dostavi u parlamentarnu proceduru izmjene i dopune postojećih zakona kojima bi se regulisala nadležnost donošenja odluka, naredbi i mjera radi zaštite života i zdravlja građana, očuvanja imovine, privredne aktivnosti i okoliša te ujednačavanja postupanja pravnih lica i građana tokom epidemije COVID-19. Propisi moraju sadržavati proporcionalnost propisivanja epidemioloških mjera kojma se određena ljudska prava i slobode ograničavaju u skladu sa ustavnim načelima, međunarodnim konvencijama, presudama Ustavnog suda BiH u svrhu zaštite zdravlja i javnog interesa.

 

Klub zastupnika HDZBiH  - HNS predložio je zaključak II.

            Sa 63 glasa za, bez glasova protiv i uz 14 uzdržanih glasova usvojen je sljedeći:

 

Z A K LJ U Č A K

 

Zadužuje se Vlada FBiH da, u prijelaznom periodu, donosi mjere u skladu sa propisima i epidemiološkoj situaciji, vodeći računa o načelu proporcionalnosti, vremenskom trajanju i javnom interesu i o tome dostavlja izvještaj Parlamentu FBiH.

 

Klub zastupnika SDP BiH predložio je 19 zaključaka.

Zaključak I., Kluba zastupnika SDP BiH - Zahtijeva se od Vlade FBiH,  Federalnog ministarstva zdravstva i Kriznog štaba FBiH, da donesu jedinstvene i pooštrene mjere koje će biti obavezujuće za područje cijelog entiteta, a u cilju jedinstvenog upravljanja krizom i cjelovitog suzbijanja širenja pandemije, nije usvojen  (34 glasa za, dva glasa protiv i 31 uzdržani glas).

Zaključak II., Kluba zastupnika SDP BiH - Zadužuje se Vlada FBiH da do 30. marta, kada je zakazana redovna sjednica Predstavničkog doma, izradi i uputi u proceduru novi Zakon o suzbijanju negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih pandemijom COVID 19, nakon dodatne prozivke predsjedavajućeg nije usvojen (41 glas za, bez glasova protiv i 39 uzdržanih glasova).

Zaključak III., Kluba zastupnika SDP BiH - Nalaže se Vladi FBiH da osigura jednokratnu novčanu naknadu za socijalno najugroženije, koji boluju ili su prebolovali zarazu koronavirusom, nakon dodatne prozivke predsjedavajućeg, nije usvojen (43 glasa za, bez glasova protiv i 39 uzdržanih glasova).

Zaključak IV., Kluba zastupnika SDP BiH - Svi privredni i poslovni subjekti, organi uprave i upravne organizacije koje se nalaze u sastavu ministarstava, javne ustanove, javni fondovi, javna preduzeća, dužni su organizirati rad od kuće, a ukoliko to nije moguće zbog prirode posla, rad u smjenama kako bi se smanjio broj osoba koja istovremeno borave u organizaciji, na osnovu pojedinačnog izjašnjavanja nije usvijen (44 glasa za, jedan protiv i 31 uzdržani glas).

 

Klub zastupnika SDP BiH predložio je zaključak V.

Sa 69 glasova za, bez glasova protiv i uz sedam uzdržanih glasova, usvojen je sljedeći:

 

Z A K LJ U Č A K

 

Nalaže se Vladi FBiH da nastavi i dodatno intenzivira aktivnosti na daljnjoj direktnoj nabavci vakcina s ciljem dostizanja potpune imunizacije u što kraćem roku kod najmanje 2/3 stanovnika.

 

Zaključak VI. Kluba zastupnika SDP BIH - Nalaže se Vladi FBiH da po hitnom postupku dostavi Parlamentu FB|H prijedlog izmjena i dopuna Budžeta FBiH za 2021.godinu, u koji će uvrsititi dodatnih 24.000.000 KM za nabavku vakcina, nije usvojen (37 glasova za, bez glasova protiv i 41 uzdržani glas).

Zaključak VII., Kluba zastupnika SDP BiH - Nalaže se Vladi FBiH,  Federalnom ministarstvu zdravstva i Federalnom zavodu zdravstvenog osiguranja da u skladu s članom 49. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti donesu odluku i osiguraju sredstva za nabavku lijekova za liječenje oboljelih od koronavirusa, a prema specifikaciji i potrebama koje će odrediti Krizni štab FBiH, nakon dodatne prozivke predsjedavajućeg, nije usvojen (41 glasa za, bez glasova protiv i 29 uzdržanih glasova).

Zaključak VIII., Kluba zastupnika SDP BiH - Nalaže se zdravstvenim ustanovama u FBiH da odmah dostave informaciju o potrebama za medicinskim kisikom i zaštitnom opremom, a Federalnom zavodu zdravstvenog osiguranja da osigura sredstva za nabavku istih prema iskazanim potrebama, nije usvojen (35  glasova za, bez glasova protiv i 35 uzdržanih glasova).

 

Klub zastupnika SDP BiH predložio je zaključak broj IX., Na osnovu dodatne prozivke predsjedavajuceg , sa 51 glasom za, bez glasova protiv i uz 25 uzdržanih glasova, usvojen je sljedeći:

Z A K LJ U Č A K

 

Nalaže se Vladi FBiH da ograniči marže na sve lijekove i imunološke i vitaminske dodatke potrebne za liječenje i prevenciju zaraze koronavirusom.

 

Zaključak X., Kluba zastupnika SDP BiH - Nalaže se Vladi FBiH, Ministarstvu zdravstva FBiH i Kriznom štabu FBiH ograničavanje cijena laboratorijskih nalaza, testova i svih drugih usluga vezanih za dijagnostiku i liječenje koronavirusa u svim zdravstvenim ustanovama na području entiteta, nakon dodatne prozivke predsjedavajućeg, nije usvojen (46 glasova za, bez glasova protiv i 29 uzdržanih glasova).

Zaključak XI., Kluba zastupnika SDP BiH - Traži se od svih zdravstvenih ustanova sa područja Federacije BiH da prošire smještajne kapacitete za COVID pacijente, nakon dodatne prozivke predsjedavajućeg, nije usvojen (45 glasova za, bez glasova protiv i 29 uzdržanih glasova).

 

Klub zastupnika SDP BiH predložio je zaključak broj XII.

Sa  57 glasova za, jednim glasom protiv i 14 uzdržanih glasova, usvojen je sljedeći:

 

 

 

 

 

Z A K LJ U Č A K

 

Nalaže se Federalnoj upravi za inspekcijske poslove i Ministarstvu unutrašnjih poslova FBiH da sprovode maksimalno pojačanu i kontinuiranu kontrolu i nadzor nad poštivanjem donesenih naredbi i mjera.

 

Zaključak XIII., Kluba zastupnika SDP BiH - Prema potrebama i zahtjevima Kriznog štaba FBiH vršit će se angažovanje kadrova i opreme Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ). Timovi FUCZ ce posebno biti zaduženi za pomoć i podršku starijim i ugroženim kategorijama građana oboljelim od koronavirusa, nakon dodatne prozivke predsjedavajućeg, nije usvojen (43 glasa za, bez glasova protiv i 32 uzdržana glasa).

Zaključak XIV., Kluba zastupnika SDP BiH - Zadužuje se Vlada FBiH da u, skladu s članom 55. Zakona o zastiti stanovništva od zaraznih bolesti, u cilju zaštite FBiH od unošenja i širenja koronavirusa, organizira i vrši sanitarni nadzor nad putnicima i njihovim stvarima i nad sredstvima u međunarodnom saobraćaju, nije usvojen (32 glasa za, bez glasova protiv i 35 uzdržanih glasova).

Zaključak XV., Kluba zastupnika SDP BiH - Nalaže se Vladi FBiH,  Federalnom ministarstvu zdravstva i Kriznom štabu FBiH da iniciraju formiranje stručnog koordinacionog tijela za kriznu komunikaciju sa Vijećem ministara BiH, Vladom RS i Distriktom Brčko radi sinhroniziranog sprovođenja mjera na području cijele države, nije usvojen (34 glasa za, jedan glas protivi 30 uzdržanih glasova).

Zaključak XVI., Kluba zastupnika SDP BiH - Traži se od Predsjedništva Bosne i Hercegovine i Vijeća ministara da odmah propšu obavezu prilaganja negativnog PCR testa, ne starijeg od 72 sata, prilikom ulaska u Bosnu i Hercegovinu svim stranim državljanima, nije usvojen (37 glasova za, jedan protiv i 30 uzdržanih glasova).

Zaključak XVII., Kluba zastupnika SDP BiH - Nalaže se Vladi FBiH da jednom mjesečno izvještava Predstavnički dom Parlamenta FBiH o sprovedbi usvojenih zaključaka, nije usvojen (36 glasova za, bez glasova protiv i 35 uzdržanih glasova).

Zaključak XVIII., Kluba zastupnika SDP BiH - Vlada FBiH i Krizni štab FBiH dužni su osigurati svakodnevno izvještavanje javnosti o epidemiološkoj situaciji objedinjeno za područje cijele FBiH, kao i po kantonima u određeno vrijeme, nije usvojen (32 glasa za, jedan glas protiv i 38 uzdržanih glasova).

Zaključak XIX, Kluba zastupnika SDP BiH - Predstavnički dom Parlamenta FBiH iskazuje svoje nezadovoljstvo višemjesečnom indolencijom Vlade FBiH koja je rezultirala izostankom pravovremene nabavke vakcina i nepoduzimanjem mjera i aktivnosti iz vlastite nadležnosti, a sve u cilju zaštite zdravlja i spašavanja života građana, posebno imajući na umu činjenicu da je odlukom Vlade FBiH proglašena epidemija na podrudju FBiH, nije usvojen (31 glas za, pet glasova protiv i 32 uzdržana glasa).

 

Klub zastupnia DF predložio je tri zaključka.

Zaključak DF - Zahtijevamo od Federalnog štaba civilne zaštite i Vlade FBiH proglašenje stanja prirodne nesreće na području Federacije BiH zbog pogoršane epidemiološke situacije uzrokovane povećanjem broja zaraženih koronavirusom nije usvojen (28 glasova za, 11 glasova protiv i 32 uzdržana glasa).

 

Klub zastupnika DF predložio je još jedan zaključak.

Nakon dodatne prozivke predsjedavajućeg, sa 50 glasova za, četiri glasa protiv i 22 uzdržana glasa, usvojen je sljedeći:

Z A K LJ U Č A K

 

Kako u liječenju covid oboljelih pacijenata učestvuju sve bolnice u Federaciji BiH, a obzirom da liječenje ovih bolesnika iziskuje dodatne materijalne troškove kroz lijekove, nabavku aparata, zaštitne opreme, testiranja, angažovanje u jačem i većem obimu medicinskog osoblja i niz drugih poteškoća, Predstavnički dom Parlamenta FBiH traži da, u raspodjelu finansijskih sredstava, budu uključene sve bolnice u skladu sa opredjeljenim kapacitetima za liječenje covid pacijenata.

 

Klub zastupnika DF predložio je još jedan zaključak. Nakon dodatne prozivke predsjedavajućeg, sa 51 glasom,  jednim glasom protiv i 19 uzdržanih glasova, usvojen je sljedeći:

Z A K LJ U Č A K

 

Predstavnički dom Parlamenta FBiH obavezuje Vladu FBiH da za kantone koji nemaju PCR laboratorije izvrši nabavku istih te tako omogući građanima FBiH iste uslove kada je u pitanju poštivanje Ustava FBiH iz člana 2.Ustava pod o), a odnosi se na prava građana na zdravstvenu zaštitu. Nalaže se Vladi FBiH da nabavi PCR laboratorije za: Bosansko-podrinjski kanton, Posavski kanton, Zapadnohercegovački kanton i Kanton 10.

 

Klub zastupnika Naša stranka predložio je deset zaključaka.

Dogovoreno je da se o zaključcima koji se preklapaju i već je glasano o njima, ne izjašnjava. Glasalo se o zaključcima tri, četiri, pet, sedam, osam  i devet.

Zaključak III. Kluba zastupnika Naša stranka -  Predstavnički dom Parlamenta FBiH obavezuje Vladu FBiH  da za 20. redovnu sjednicu Predstavničkog doma pripremi cjelovitu informaciju o broju socijalno ugroženih porodica i djece, kao osnovu za set mjera dodatne socijalne pomoći – nije usvojen (36  glasova za, dva glasa protiv i 29 uzdržanih glasova).

Zaključak IV. Kluba zastupnika Naša stranka - Predstavnički dom Parlamenta FBiH obavezuje  Vladu FBiH da na već zakazanu 20. redovnu sjednicu Predstavničkog doma Parlamenta FBiH dostavi revidiran i detaljan plan rapidne imunizacije građanki i građana Federacije BiH, nije usvojen  (35 glasova za, jedan glas protiv i 35 uzdržanih glasova).

Zaključak V. Kluba zastupnika Naša stranka - Predstavnički dom Parlamenta FBiH obavezuje  Vladu FBiH da u sklopu iznad navedenog prijedloga zakona, a nakon hitno provedenih konsultacija sa socijalnim partnerima, predvidi model smanjenja, ukidanja ili privremenog blokiranja nameta na poslovanje u Federaciji BiH, nije usvojen (31 glas za, jedan glas protiv i 36 uzdržanih glasova).

Zaključak VII. Kluba zastupnika Naša stranka–Predstavnički dom Parlamenta FBiH obavezuje Vladu FBiH, da kliničkim centrima i bolnicama u Federaciji BiH, koje tretiraju oboljele od COVID19 pošalje zahtjev za vanredno trebovanje medicinske opreme i osoblja na osnovu predikcije potreba za naredna dva mjeseca te za potrebe istih donese odluku o izdvajanju interventnih sredstava, nije usvojen (29 glasova za, jedan glas protiv i 38 uzdržanih glasova).

Zaključak VIII. Kluba zastupnika Naša stranka -Predstavnički dom Parlamenta FBiH obavezuje Vladu FBiH da institutima i ustanovama koji se bave rutinskim praćenjem postojećih virusa pošalje zahtjev za trebovanje opreme i materijala neophodnih za sekvencioniranje, te na osnovu istih donese odluku kojom se izdvajaju sredstva za provođenje redovnog praćenja postojećih virusa, nije usvojen (25 glasova za, jedan glas protiv i 42 uzdržana glasa).

Zaključak IX., Kluba zastupnika Naša stranka–Predstavnički dom Parlamenta FBiH obavezuje Vladu FBiH da donese mjere/naredbe istovjetne onima koje je donio Krizni štab/stožer Federalnog ministarstva zdravstva, a koje su odlukom Ustavnog suda BiH zbog izostatka aktivnog učešća u donošenju i preispitivanju naređenih mjera od strane najvećih organa zakonodavne i izvršne vlasti proglašene neustavnim, nije usvojen (22 glasa za, dva glasa protiv i 41 uzdržani glas).

 

Klub nezavisnih zastupnika predložio je pet zaključaka. Dogovoreno je da se izjašnjava samo o zaključku broj četiri.

Zaključak IV., Kluba nezavisnih zastupnika. Na osnovu dodatne prozivke predsjedavajućeg, sa  51 glasom za, bez glasova protiv i uz 24 uzdržana glasa, usvojen je sljedeći:

 

 

 

Z A K LJ U Č A K

 

Predstavnički dom Parlamenta FBiH predlaže Vladi FBiH da naloži svim zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač, hitan prijem u radni odnos zdravstvenih radnika svih profila i nabavku neophodne opreme.

 

Zastupnica Sanela Prašović Gadžo predložila je pet zaključaka. Zaključak I., Sanele Prašović Gadžo - Zadužuje se Vlada FBiH da privrednom sektoru sugerira ograničavanje cijena prehrambenih artikala i lijekova, nakon dodatne prozivke predsjedavajućeg nije usvojen (47 glasova za, jedan glas protiv i 22 uzdržana glasa).

Zaključak II., Sanele Prašović Gadžo - Zadužuje se Vlada FBiH da koordinirano sa kantonalnim vladama donese Odluku o ograničavanju rada i kretanja u trajanju od najmanje 15 dana na teritoriji cijele Federacije Bosne i Hercegovine, nije usvojen (15 glasova za, osam glasova protiv i 32 uzdržana glasa).

O zaključku III., zastupnica Prašović Gadžo nije tražila izjašnjenje.

Zaključak IV., Sanele Prašović Gadžo - Zadužuje se FUCZ da se odmah i bez odlaganja angažiraju u pomoći stanovništvu, prije svega svoju pomoć trebaju pružiti građanima koji se obraćaju zdravstvenim ustanovama i satima čekaju u redovima na prijem u domovima zdravlja i bolnicama-nije usvojen (22 glasa za, jedan glas protiv i 30 uzdržanih glasova).

Zaključak V. Sanele Prašović Gadžo - Zadužuje se Predstavnički dom Parlamenta FBiH da svim uposlenim i zastupnicima počev od 01.04.2O21. umanji sva novčanja primanja u iznosu od 20%, nije usvojen (24 glasa za, bez glasova protiv i 30 uzdržanih glasova).

 

Zaključak Hajrudina Žilića - Predstavnički dom Parlamenta FBiH formirat će tim (komisiju ili odbor) zastupnika koji će biti zaduženi da se, u koordinaciji sa Vladom BiH i svim institucijama i ustanovama na koje se odnose pojedini zaključci, stara o potpunoj i pravovremenoj implementaciji zaključaka donesenih na 11. vanrednoj sjednici Predstavničkog doma, te da blagovremeno (na svakoj narednoj sjednici) izvještava Dom o stepenu realizacije istih. Komisija će brojati pet članova i sačinjavaće je  predsjednici ili zamjenici predsjednika sljedećih radnih tijela: Zakonodavno-pravne komisije, Komisije za sigurnost, Komisije za informisanje, Odbor za rad i socijalnu zaštitu i Odbor za zdravstvo. Radom komisije predsjedavat će predsjednik Zakonodavno-pravne komisije, nije usvojen (24 glasa za, četiri glasa protivi 30 uzdržanih glasova).

 

Goran Akšamija predložio je zaključak. Nakon dodatne prozivke predsjedavajuceg, sa 52 glasa za, bez glasova protiv i 15 uzdržanih glasova, usvojen je sljedeći:

 

Z A K LJ U Č A K

 

Zadužuju se Vlada FBiH, Federalno ministarstvo zdravstva i Federalno ministarstvo finansija da obezbijede potrebna dodatna finansijska sredstva (rebalans-budžetska rezerva ili na drugi način) u roku do 30 dana za hitnu nabavku daljih 500.000 doza vakcina za Covid-19 u cilju kontinuirane imunizacije stanovništva Federacije BiH.

 

Nihad Čolpa predložio je zaključke - Parlament FBiH zahtijeva od Vlade FBiH da u roku od 72 sata dostavi informacije šta je urađeno u pripremi za realizaciju plana imunizacije protiv virusa Covid - 19 u FBiH, nije usvojen ( 19  glasova za, četiri glasa protiv i 31 uzdržani glas).

Eldin Vrače predložio je pet zaključaka.

Zaključak I., Eldina Vrače - Nalaže se Vladi FBiH prestanak finansiranja političkih finansiranja za 2,3 i 4-ti kvartal 2021. godine, te da ista sredstava iskoristi za nabavku vakcina, nije usvojen (20 glasova za, jedan glas protiv i 31 uzdržani glas).

Zaključak II., Eldina Vrače - Nalaže se Vladi FBiH da u roku od sedam dana dostavi novi Zakon o ublažavanju ekonomskih posljedica uzrokovanih pandemijom prije bilo kakvog proglašenja lockdown-a., nije usvojen (26 glasova za, dva glasa protiv i 33 uzdržana glasa).

O zaključku III., Eldina Vrače nije se izjašnjavalo.

Zaključak IV., Eldina Vrače - Predstavnički dom Parlamenta FBiH odriče se neto plate za vrijeme trajanja lockdown-a, te da se ista sredstva usmjere na nabavku vakcina, nije usvojen (20 glasova za, jedan glas protiv i 33 uzdržana glasa).

Zaključak V., Eldina Vrače - Zahtijevamo od svih nivoa vlasti koordinirani rad i odgovor na pandemiju upravo onakav kakav je bio 2020-te godine, sa nivoa Bosne i Hercegovine, preko Vijeća ministara, Vlade FBiH i RS i svih 10 kantona i uspostava koordinacionog tima i imenovanje predsjednika koordinacionog tima, nije usvojen (21 glas za, dva glasa protiv i 33 uzdržana glasa).

 

 

Predsjedavjući je zaključio rad 11. vanredne sjednice u 20.29.

 

Transkript i prijepis transkripta sjednice čine sastavni dio Zapisnika.

 

 

                         SEKRETAR                                                                                       PREDSJEDAVAJUĆI

                PREDSTAVNIČKOG DOMA                                                                 PREDSTAVNIČKOG DOMA

            PARLAMENTA FEDERACIJE BIH                                                  PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

             

                       Ivan Miličević                                                                                         Mirsad Zaimović

 

 

 

 


 

Zapisnici sa sjednica