17. Juni. 2021.

Sekretar Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (BiH) Ivan Miličević učestvovao je danas na online sastanku sekretara i jedinica za EU parlamenata u BiH i rukovodioca Projekta iz zemalja članica EU Zoltana Horvatha, koji je realizovan u okviru Twinning projekta Evropske unije (EU) pod nazivom “Podrška EU parlamentima u Bosni i Hercegovini u poslovima evropskih integracija.”

 

Sastanak je organizovan u cilju razmatranja konkretnih radnji i odluka koje treba donijeti za provedbu Plana prioriteta za parlamente u BiH koji je usvojen na konferenciji predsjedavajućih i zamjenika predsjedavajućih parlamenata u BiH u februaru ove godine. Akcenat Plana je stavljen na ubrzanje procesa evropskih integracija u smislu posvećenosti i spremnosti poduzimanja mjera na provođenju Plana prioriteta i na realizaciji 14 ključnih prioriteta iz Mišlјenja Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u EU.

 

Sekretar Miličević je ovom prilikom naglasio apsolutnu podršku i spremnost Predstavničkog doma da u što kraćem roku izvršavaju sve obaveze na putu ka evropskim integracijama.