22. Novembar. 2011.

Dnevni red

  1. Usvajanje Zapisnika 7. sjednice Povjerenstva;
  2. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi;
  3. Razmatranje Prijedloga zakona o matičnim knjigama;
  4. Razmatranje Nacrta zakona o sestrinstvu;
  5. Razmatranje prispjelih podnesaka građana.

I Z V J E Š T A J

1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi

Poslije obrazloženja predstavnika Federalnog ministratsva pravde, i nakon vrlo opsežne rasprave, mišljenje članova Komisije za zaštitu ljudskih prava i sloboda je da treba podržati usvajanje ovih izmjena, ali također izražavamo bojazan i sumnju da u predloženim izmjenama ovog zakonskog propisa postoje elementi ugrožavanja osnovnih ljudskih prava.

2. Prijedlog zakona o matičnim knjigama

Nakon obrazloženja predstavnika Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova i rasprave, stav članova Komisije za zaštitu ljudskih prava i sloboda je da podržavamo usvajanje Prijedloga zakona o matičnim knjigama, te predlažemo Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH njegovo usvajanje.

3. Nacrt zakona o sestrinstvu

Nakon obrazloženja predstavnice Federalnog ministarstva zdravstva i rasprave, stav članova Komisije za zaštitu ljudskih prava i sloboda je da Nacrt zakona o sestrinstvu može poslužiti kao dobra osnova za izradu Prijedloga zakona, te predlažemo Predstavničkom domu njegovo usvajanje.