09. Januar. 2012.

Komisija za informiranje Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH na 6. sjednici Komisije (u daljnjem tekstu: Komisija), održanoj 09.01.2012.   razmatrala je  sljedeće:

  1. Usvajanje Zapisnika sa 5. Sjednice Komisije za informiranje;
  2. Prijedlog zakona o izvršavanju Budžeta FBiH za 2012. godinu – hitni postupak;
  3. Prijedlog Budžeta FBiH za 2012.godinu – hitni postupak;

Na osnovu člana 44. a u vezi sa članom 63. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, Komisija  podnosi sljedeći:

IZVJEŠTAJ

  1. Usvajanje Zapisnika sa 5. Sjednice Komisije za informiranje

Zapisnik sa 5. sjednice Komisije je jednoglasno usvojen bez primjedbi.

  1. Prijedlog zakona o izvršavanju Budžeta FBiH za 2012. godinu – hitni postupak
  2. Prijedlog Budžeta FBiH za 2012.godinu – hitni postupak

Komisija za informiranje Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH je izrazila nezadovoljstvo zbog neprisustvovanja predlagača  navedenih Prijedloga, a koji su uredno dobili poziv za prisustvovanje na sjednici Komisije.
Komisija je razmotrila tačku 3. i 4. i jednoglasno  predložila da iste idu u parlamentarnu proceduru na usvajanje.

Za izvjestioca u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH određuje se  Željko Asić, predsjednik Komisije.