Odgovor Federalnog ministarstva finansija na zastupničko pitanje zastupnika Damira Mašića

Odgovor Službe za zajedničke poslove organa i tijela FBiH na zastupničko pitanje zastupnice Adise Kokić Hinović

Odgovor JP Ceste FBiH na zastupnička pitanja zastupnice Elme Đogić

Odgovor Federalnog ministarstva prometa i komunikacija na inicijativu zastupnika Amera Obradovića i Strategija razvoja Federacije BiH

Odgovor Federalnog ministarstva okoliša i turizma na zastupnička pitanja zastupnice Miomirke Melank

Informacija Ministarstva za pitanja boraca TK na inicijativu zastupnice Jasmine Zubić

Odgovor FMUP-a na zastupničko pitanje zastupnika Adisa Arapovića

Odgovor Federalnog ministarstva prometa i komunikacija na zastupničko pitanje zastupnika Adisa Arapovića

Odgovor Federalnog ministarstva rada i socijalne politike na zastupničko pitanje zastupnika Damira Mašića

Odgovor Vlade Posavskog kantona na inicijativu zastupnice Jasmine Zubić

Odgovor MUP-a Ze-Do kantona na zastupničku inicijativu zastupnika Irfana Čengića

Odgovor JU Direkcija regionalnih cesta USK Bihać na zastupničko pitanje zastupnice Elme Đogić

Odgovor Ministarstva za pitanja boraca HNK na inicijativu zastupnice Jasmine Zubić

Odgovor Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata na inicijativu zastupnice Jasmine Zubić

Odgovor Federalnog ministarstva kulture i sporta na zastupničko pitanje Nasihe Pozder

Odgovor na zastupničko pitanje zastupnika Adisa Arapovića

Odgovor na zastupničko pitanje zastupnice Adise Kokić-Hinović

Odgovor na zastupničko pitanje zastupnice Nasihe Pozder

Odgovor na zastupničko pitanje-inicijativu, zastupnika Hajrudina Žilića

Odgovor na zastupničko pitanje zastupnika Irfana Čengića

Odgovor na zastupničko pitanje zastupnika Petra Galića

Odgovor na zastupničko pitanje zastupnice Elme Đogić

Odgovor na zastupničko pitanje zastupnika Adisa Arapovića

Odgovor na zastupničko pitanje zastupnika Petra Galića

Odgovor na zastupničko pitanje i inicijativu zastupnika Hajrudina Žilića

Odgovor na zastupničko pitanje zastupnice Jasmine Zubić

Odgovor na zastupničko pitanje zastupnice Amele Kuskunović

Odgovor na zastupničko pitanje zastupnika Adisa Arapovića

Odgovor JP Ceste FBiH na zastupničko pitanje zastupnica Amera Obradovića

Odgovor na zastupničko pitanje zastupnika Senada Mašetića

Odgovor na zastupničko pitanje zastupnika  Nijaza Heleza

Odgovor na zastupničko pitanje zastupnice Adise Kokić-Hinović

Odgovor na zastupničko pitanje zastupnice Adise Kokić-Hinović

Odgovor na zastupničko pitanje zastupnika Adnana Efendića i Mirsada Pindže

Odgovor na zastupničko pitanje zastupnice Jasmine Zubić

Odgovor na zastupničko pitanje zastupnice Jasmine Zubić

Odgovor na zastupničko pitanje zastupnika Ivice Pavkovića

Odgovor na zastupničko pitanje zastupnika Ivice Pavkovića

Odgovor na zastupničko pitanje zastupnika Amera  Obradovića